Skoči na vsebino

SEKTOR ZA SISTEM NUJNE MEDICINSKE POMOČI IN KATASTROFNO MEDICINO OPRAVLJA

Sektor za sistem nujne medicinske pomoči in katastrofno medicino opravlja naloge, ki se nanašajo na:

  • nujno medicinsko pomoč;
  • helikoptersko nujno medicinsko pomoč;
  • nenujne in sanitetne prevoze pacientov;
  • zdravstveno varstvo na prireditvah, smučiščih;
  • dispečersko službo zdravstva;
  • množične nesreče;
  • zdravstveno dejavnost v izrednem ali vojnem stanju, v krizi ali med naravno ali drugo nesrečo (v posebnih razmerah) usposabljanje in izobraževanje s področja obrambnega sistema in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
  • krizno komuniciranje.