Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA EVROPSKE ZADEVE IN MEDNARODNO SODELOVANJE

Metka LOGAR, vodja

tel.: 01 478 60 90

e-pošta: metka.logar(at)gov.si

 

 

Naloge Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje: 

  • koordiniranje priprave stališč v postopku sprejemanja zakonodajnih predlogov in drugih aktov Evropske unije  ter sodelovanja predstavnikov ministrstva v delovnih telesih Sveta Evropske unije in Evropske komisije, na informacijski sistem za podporo odločanja o zakonodajnih in drugih aktih Evropske unije (EU portal) in sodelovanje pri vodenju informatiziranih zbirk podatkov o teh predpisih;
  • mednarodno sodelovanje na področju zdravstvenega varstva in medicine, vključno s pripravo in izvajanjem dvostranskih in večstranskih mednarodnih pogodb in drugih aktov, spremljanjem njihovega uresničevanja in povezovanjem z ustreznimi institucijami in njihovimi strokovnjaki v Republiki Sloveniji;
  • usklajevanje dejavnosti in izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Svetu Evrope, Organizaciji združenih narodov in drugih mednarodnih vladnih organizacijah in sodelovanja v regionalnih povezavah, vključno s povezovanjem z ustreznimi institucijami in njihovimi strokovnjaki v Republiki Sloveniji;
  • sodelovanje pri pripravi dvostranskih sporazumov in zakonodaje Evropske unije na področju koordinacije sistemov socialne varnosti v delu, ki se nanaša na zdravstveno varstvo in njihovo izvajanje;
  • pripravo predlogov in spremljanje dejavnosti na področju mednarodne razvojne in humanitarne pomoči;
  • koordinacijo priprave poročil, analiz, informacij in mnenj s področja zdravstva v Republiki Sloveniji za potrebe dvostranskega in večstranskega mednarodnega sodelovanja;
  • meddržavne in druge mednarodne obiske na ravni ministra in sodelovanje pri organizaciji drugih mednarodnih obiskov v Republiki Sloveniji.