Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA EVROPSKE ZADEVE IN MEDNARODNO SODELOVANJE

Metka LOGAR, vodja

tel.: 01 478 60 90

e-pošta: metka.logar(at)gov.si

 

 

Naloge Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje: 

  • koordiniranje priprave stališč v postopku sprejemanja zakonodajnih predlogov in drugih aktov Evropske unije  ter sodelovanja predstavnikov ministrstva v delovnih telesih Sveta Evropske unije in Evropske komisije, na informacijski sistem za podporo odločanja o zakonodajnih in drugih aktih Evropske unije (EU portal) in sodelovanje pri vodenju informatiziranih zbirk podatkov o teh predpisih;
  • mednarodno sodelovanje na področju zdravstvenega varstva in medicine, vključno s pripravo in izvajanjem dvostranskih in večstranskih mednarodnih pogodb in drugih aktov, spremljanjem njihovega uresničevanja in povezovanjem z ustreznimi institucijami in njihovimi strokovnjaki v Republiki Sloveniji;
  • usklajevanje dejavnosti in izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Svetu Evrope, Organizaciji združenih narodov in drugih mednarodnih vladnih organizacijah in sodelovanja v regionalnih povezavah, vključno s povezovanjem z ustreznimi institucijami in njihovimi strokovnjaki v Republiki Sloveniji;
  • sodelovanje pri pripravi dvostranskih sporazumov in zakonodaje Evropske unije na področju koordinacije sistemov socialne varnosti v delu, ki se nanaša na zdravstveno varstvo in njihovo izvajanje;
  • pripravo predlogov in spremljanje dejavnosti na področju mednarodne razvojne in humanitarne pomoči;
  • koordinacijo priprave poročil, analiz, informacij in mnenj s področja zdravstva v Republiki Sloveniji za potrebe dvostranskega in večstranskega mednarodnega sodelovanja;
  • meddržavne in druge mednarodne obiske na ravni ministra in sodelovanje pri organizaciji drugih mednarodnih obiskov v Republiki Sloveniji.