Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE

 

 

 

Mojca Presečnik, vodja

tel.: 01 478 60 50

e-pošta: mojca.presecnik(at)gov.si

 

 

Služba za izvajanje kohezijske politike

 

Služba za izvajanje kohezijske politike opravlja naloge, ki se nanašajo na:

 • načrtovanje, organizacija in koordinacija projektov financiranih iz kohezijske politike;
 • priprava in poročanje o sistemu upravljanja in nadzora ter o spremembah organu upravljanja;
 • zagotavljanje revizijskih sledi, njihovih sprememb ter ustrezne hrambe dokumentacije;
 • priprava in posredovanje poročil o nepravilnostih in ukrepih za njihovo odpravo organu upravljanja za vse instrumente;
 • sodelovanje v delovnih in programskih telesih v okviru operativnih programov;
 • posredovanje usklajenih predlogov instrumentov in dokumentacije za projekte organu upravljanja;
 • priprava zahtevkov za povračila;
 • priprava poročil o informiranju javnosti  v skladu z navodili organa upravljanja;
 • koordinacija finančnega in vsebinskega poročanja o izvajanju instrumentov organu upravljanja;
 • koordinacija priprave zaključnih oziroma letnih poročil o izvajanju instrumentov za organ upravljanja;
 • koordinacija priprave odgovorov na revizijska poročila in sodelovanje pri obisku nadzornih institucij;
 • sodelovanje pri pripravi in vnosu podatkov o projektih in programih v sistem ISARR;
 • svetovanje oz. sodelovanje s skrbniki pogodb in ostalimi upravičenci pri finančnem upravljanju oz. finančnem nadzoru izvajanja posameznih projektov;
 • priprava, prijava in koordinacija izvajanja projektov tehnične pomoči;
  vodenje in priprava razpisnega gradiva za izvajanje razpisov iz področja OP ROPI in javnih naročil iz področja OP RČV;
 • izvajanje kontrole po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES;
 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanje z drugimi organi;
 • druge naloge, ki so skladne s predpisi s področja kohezijske politike.