Skoči na vsebino

VODSTVO

Minister za zdravje Samo Fakin

Samo Fakin je leta 1984 zaključil študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani ter opravil specializacijo iz družinske medicine. Zelo dobro pozna delovanje zdravstvenega sistema, saj je opravljal delo zdravnika, direktorja zdravstvenega doma in bolnišnice, več let pa je vodil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.


Svojo poklicno pot je pričel kot zdravnik v ambulanti splošne medicine v Trbovljah. To delo je opravljal deset let, od leta 1992 do leta 1994 je vodil tudi tamkajšnji zdravstveni dom.
Od 1994 do 1996 je bil svetovalec generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za področje zdravstvene ekonomike na direkciji, neposredno zadolžen za nadzor nad financiranjem zdravstvenega varstva.
Leta 1996 je za šest let prevzel vodenje tretje največje bolnišnice v Sloveniji. Po vodenju bolnišnice je bil mednarodni ekspert Evropske agencije za rekonstrukcije (Projekt uvajanja modela glavarine v Republiki Srbiji) ter ocenjevalec in član razsodniške skupine za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost. Leta 2007 je bil imenovan za generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.  V času  vodenja ZZZS je aktivno sodeloval pri posodabljanju obračunskih modelov na različnih stopnjah zdravstvene varnosti. Zavod je vodil do leta 2016.
Poklicno pot je nadaljeval v Thermani Laško kot predsednik uprave, ki jo je spomladi 2018 zapustil iz osebnih razlogov.

 

Kot zdravnik v Slovenski vojski je bil odlikovan v vojni za Slovenijo.


Samo Fakin je minister za zdravje od 13. 9. 2018.