Skoči na vsebino

VODSTVO

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc

Milojka Kolar Celarc je leta 1977 diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V času karierne poti je pridobila cerfitikat za pooblaščenega revizorja in preiskušeno davčnico. Ima tudi licenco za preizkušeno ocenjevalko vrednosti podjetij.

 

Milojka Kolar Celarc je poznavalka zdravstvenega in finančnega sistema. V letu 2013 je sodelovala v delovni skupini ministrstva za zdravje za spremembo zdravstvene zakonodaje. V obdobju 2011 – 2013 je bila predsednica uprave zdravstvene zavarovalnice Vzajemna d.v.z., pred tem je bila članica in pomočnica uprave pri tej zavarovalnici. Kot preizkušena strokovnjakinja za davčni sistem in pooblaščena revizorka je delovala kot direktorica centra notranje revizije za skupino Pozavarovalnice Sava d.d. V letih 1994 – 2000 ter 2003 – 2005 je bila državna sekretarka na ministrstvu za finance, odgovorna za davčni in carinski sistem, prihodke proračuna RS, proračunsko inšpekcijo in notranjo revizijo. Uspešno je vodila projekt uvedbe davka na dodano vrednost v RS in projekt ustanovitve enotne davčne službe.

 

Milojka Kolar Celarc je ministrica za zdravje od 18. septembra 2014. Kot ministrica za zdravje si bo prizadevala za krepitev javnega zdravstva, ki bo državljanom zagotavljalo hitre in kakovostne zdravstvene storitve.

 

Državna sekretarka dr. Ana Medved

Dr. Ana Medved, dr. med., je leta 2001 končala študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani ter opravila specializacijo iz splošne kirurgije. Leta 2006 je pridobila naziv magistrice znanosti s področja Poslovodenja in organizacije, svoje znanje s tega področja pa je leta 2014 nadgradila z doktoratom.


Dr. Ana Medved, dr. med., je svojo poklicno pot začela v Splošni bolnišnici Trbovlje, kjer je tudi opravila specializacijo iz splošne kirurgije. Od leta 2011 do 2016 je bila strokovna direktorica Splošne bolnišnice Trbovlje. V tem času je skrbela za vodenje strokovnega razvoja bolnišnice v skladu z interesi in zmožnostmi bolnišnice. Po odhodu iz SB Trbovlje se je

leta 2016 zaposlila v Krki d.d., kjer je do zaposlitve na Ministrstvu za zdravje zasedala delovno mesto produktne vodje.

 

Za državno sekretarko na ministrstvu za zdravje je bila imenovana 30. 3. 2017.

Državna sekretarka Jožica Maučec Zakotnik

Jožica Maučec Zakotnik je diplomirala na ljubljanski medicinski fakulteti, kjer je tudi opravila specializacijo iz družinske medicine. Več kot dve desetletji je opravljala delo družinske zdravnice, nato pa se je posvetila programom preventive in krepitve zdravja ter zdravega načina življenja. Od 1. julija 2009 je bila predstojnica Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Vodila je razvoj in implementacijo nacionalnih programov promocije zdravja in preprečevanja kroničnih bolezni ter razvoj, vzpostavitev in vodenje implementacije in upravljanja Državnega programa presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka debelega črevesa in danke – Programa Svit.
Jožica Maučec Zakotnik je funkcijo državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje opravljala že v obdobju od leta 2000 do 2005.