Skoči na vsebino

RSK ZA DELOVNO TERAPIJO

 

Datum imenovanja: 5. 1. 2018

 

Člani RSK:

  • dr. Alenka Oven, dipl. delovni terapevt, uni. dipl. org.; Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, predsednica;
  • Leonida Krajnc, dipl. delovni terapevt; UKC Maribor;
  • Katarina Galof, dipl. delovni terapevt, uni. dipl. org.; Zbornica delovnih terapevtov Slovenije;
  • Vida Lovše, dipl. delovni terapevt; Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana;
  • dr. Lea Šuc, dipl. delovni terapevt, MSc; URI RS - Soča;
  • Suzana Zakrajšek, dipl. delovni terapevt; UKC Ljubljana.

 

Sklepi potrjenih zapisnikov v letu 2019

Sklepi potrjenih zapisnikov v letu 2018