Skoči na vsebino

RSK ZA LABORATORIJSKO MEDICINO - MEDICINSKO BIOKEMIJO

 

Datum imenovanja: 20.3.2015 


Člani RSK:

  • izr. prof. dr. Milan Skitek, UKC Ljubljana, predsednik
  • prof. dr. Darko Černe, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
  • mag. Maksimiljan Gorenjak, UKC Maribor,
  • prof. dr. Borut Božič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
  • prof. dr. Janja Marc, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
  • mag. Barbara Možina, Onkološki inštitut Ljubljana
  • doc. dr. Pika Meško Brguljan, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
  • mag. Saša Bratož, UKC Ljubljana
  • doc. dr. Aleš Jerin, UKC Ljubljana

 

Navodilo laboratorijem za klasifikacijo laboratorijske dokumentacije na osnovi EKN in priporočene minimalne dobe arhiviranja (sprejeto na 21. seji RSK za laboratorijsko diagnostiko dne 21. 9. 2017):

 

SKLEPI potrjenih zapisnikov v letu 2018