Skoči na vsebino

RSK ZA OTROŠKO IN MLADOSTNIŠKO PSIHIATRIJO

Datum imenovanja: 15.1.2018

 

Člani RSK:
•dr. Jerneja Maček, Zdravniška zbornica Slovenije, predsednica
•doc. dr. Hojka Gregorič Kumperščak, UKC Maribor
•Barbara Šegula Škoberne, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
•dr. Marija Anderluh, UKC Ljubljana
•doc. dr. Maja Drobnič Radobuljac, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
•Bojan Belec, Slovensko zdravniško društvo