Skoči na vsebino

RSK ZA OTROŠKO IN MLADOSTNIŠKO PSIHIATRIJO

 

Datum imenovanja: 15.1.2018

 

Člani RSK:

 

  • dr. Jerneja Maček, Zdravniška zbornica Slovenije, predsednica
  • doc. dr. Hojka Gregorič Kumperščak, UKC Maribor
  • Barbara Šegula Škoberne, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
  • dr. Marija Anderluh, UKC Ljubljana
  • doc. dr. Maja Drobnič Radobuljac, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
  • Bojan Belec, Slovensko zdravniško društvo

 

SKLEPI potrjenih zapisnikov v letu 2018