Skoči na vsebino

AKTUALNO

Vabilo na 1. sejo Zdravstvenega sveta je dostopno tukaj.

 

Gradivo k 4. točki dnevnega reda: Pravilnik o Zdravstvenem svetu s spremembami in dopolnitvami ter Poslovnik Zdravstvenega sveta so dostopni na spletni povezavi http://www.mz.gov.si/si/o_ministrstvu/zdravstveni_svet_in_ostala_posvetovalna_telesa/zdravstveni_svet/

Gradivo k 6. točki dnevnega reda

Gradivo k 7. točki dnevnega reda