Skoči na vsebino

AKTUALNO

 

3/2018 seja Zdravstvenega sveta

 

V sredo, 6. junija 2018, ob 15. uri bo v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za zdravje 3/2018 seja Zdravstvenega sveta.

 


DNEVNI RED:

 • Potrditev predlaganega dnevnega reda;
 • Potrditev zapisnika 2/2018 seje ZS in pregled realizacije sklepov;
 • Predstavitev strategije Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB);
 • Strokovne smernice za oskrbo kroničnih ran;
 • Kompetence in poklicne aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege;
 • Poročilo Komisije za ocenjevanje vlog;
 • Rangirni seznam vlog za Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019;
 • Razno.

 

GRADIVO

 • Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Zapisnik 2/2018 seje Zdravstvenega sveta, ki je potekala v sredo, 9. maja 2018

 

 • Gradivo k 3. točki dnevnega reda

Strategija Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni

 

 • Gradivo k 4. točki dnevnega reda

Dopis - ZD dr. Adolfa Drolca Maribor

Smernice za zdravljenje kroničnih ran z oblogami - RSK za dermatovenerologijo

 

 • Gradivo k 5. točki dnevnega reda

Kompetence in poklicne aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege - RSK za zdravstveno nego

 

 • Gradivo k 7. točki dnevnega reda

Rangirni seznam vlog za Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019