Skoči na vsebino

AKTUALNO

 

1/2018 seja Zdravstvenega sveta

 

V sredo, 7. marca 2018, ob 15. uri bo v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za zdravje 1/2018 seja Zdravstvenega sveta.

 


DNEVNI RED:

 • Potrditev predlaganega dnevnega reda;
 • Potrditev zapisnika 9/2017 seje ZS in pregled realizacije sklepov;
 • Obravnava standardov in normativov za področje; - medicine dela, prometa in športa; - radiologije;
 • Izvajanje postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo;
 • Spodbujanje kliničnih raziskav v Sloveniji;
 • Predlog sprejemanja strokovnih priporočil, kliničnih smernic in nacionalnih smernic
 • Razno.

Gradivo:

 • Gradivo k 2. točki dnevnega reda:

Zapisnik 9/2017 seje Zdravstvenega sveta, ki je potekala v sredo, 6. decembra 2017

Pravilnik o čakalnih dobah - realizacija sklepov

 

 • Gradivo k 3. točki dnevnega reda:

Potrditev standardov in normativov - dopolnitev podatkov RSK za radiologijo

Predlog normativov za delo v medicini dela, prometa in športa

 • Gradivo k 4. točki dnevnega reda:

Izvajanje postopkov OBMP - ponovna prošnja za mnenje državne komisije za OBMP

Izvajanje postopkov OBMP - prošnja za mnenje Državne komisije za OBMP

Izvajanje postopkov OBMP

Izvajanje postopkov OBMP - prošnja za mnenje RSK za ginekologijo in porodništvo

Odgovor Zdravstvenemu svetu na vprašanje glede izvajanja postopkov OBMP

Izvajanje postopkov OBMP

Izvajanje postopkov OBMP

Odgovor Zdravstvenemu svetu na vprašanje glede izvajanja postopkov OBMP

Izvajanje postopkov OBMP

Zapisnik 14. seje RSK za ginekologijo in porodništvo

 

 • Gradivo k 5. točki dnevnega reda:

Spodbujanje kliničnih raziskav - odgovor Zdravstvenega sveta

Spodbujanje kliničnih raziskav - odgovor Zdravstvenega sveta

Pravilnik o klinično-raziskovalni dejavnosti v zdravstveni ustanovi

Klinične raziskave in spodbujanje izvajanja kliničnih raziskav v Republiki Sloveniji

Odgovor na dopis Zdravstvenega sveta z dne 24. 10. 2017

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o kliničnem preskušanju zdravil

Klinične raziskave in spodbujanje izvajanja kliničnih raziskav v Republiki Sloveniji

 

 • Gradivo k 6. točki dnevnega reda:

Slovensko zdravniško društvo - dopis