Skoči na vsebino

AKTUALNO

 

 

9/2017 seja Zdravstvenega sveta

 

V sredo, 6. decembra 2017, ob 15. uri bo v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za zdravje, 9/2017 seja Zdravstvenega sveta

 

Dnevni red:

  • Potrditev predlaganega dnevnega reda.
  • Potrditev zapisnika 8/2017 seje ZS in pregled realizacije sklepov.
  • Razprava o predlogu Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah.Prošnja za pravno podlago za izvedbo raziskovalnega projekta "Pametni sistem integriranega zdravstva in oskrbe" – dopis UKC Ljubljana.
  • Potrditev novega programa "Nacionalni program rehabilitacije bolnikov s kronično pljučno boleznijo – Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Bolnišnica Topolšica in Bolnišnica Sežana (0130-77/2015)".
  • Predlog za imenovanje nove članice v Komisijo za strokovna napredovanja
  • Razno.

 

 

 

 Gradivo:

  • gradivo za 4. točko dnevnega reda je objavljeno na spletnih straneh:

www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/dokumenti_v_javni_obravnavi/ oz. 

http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/13112017_Pravilnik_o_narocanju_in_upravljanju_cakalnih_seznamov_ter_najdaljsih_dopustnih_cakalnih_dob.doc