Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POGOJI ZA VKLJUČITEV NA SEZNAM KANDIDATOV ZA ADM

NOVA AMBULANTA

1. prijava izvajalca dejavnosti (spremni dopis, da pošiljate prijavo za referenčno ambulanto)
2. izpolnjen obrazec odličnosti
3. kontaktni podatki (organizacija/institucija izvajalca, naslov, telefon, e-pošta)
 
V primeru, da je nosilec specialist, je prijavi potrebno dodati:
- registrirana ambulanta splošne medicine (potrdilo ZZZS ali dokument zavoda)
- najmanj 1000 registriranih bolnikov nad 30 let (potrdilo ZZZS ali dokument zavoda, dovolj je navedba števila pacientov nad 30 let v dopisu)
- fotokopija zdravniške licence 
 
V primeru, da je nosilec nespecialist, je prijavi potrebno dodati:
- registrirana ambulanta splošne medicine (potrdilo ZZZS ali dokument zavoda)
- najmanj 1000 registriranih bolnikov nad 30 let (potrdilo ZZZS ali dokument zavoda)
- fotokopija zdravniške licence
- potrdilo strokovnega vodje zavoda, kjer dela, ali odbora ZZS (OZZ), da 20 let ali več dela v splošni ambulanti; ali (B) potrdilo o opravljenem preskusu usposobljenosti za referenčne ambulante (informacije: Projektna pisarna)
- potrdila, da se stalno izpopolnjuje na področju družinske medicine;
- pogodba (za zasebne izvajalce) ali sklep (v primeru zavoda) o izbiri in poravnavi medsebojnih obveznosti nadzornega zdravnika, ki bo najmanj en delovni dan v mesecu skrbel za mentorstvo in nadzor specialista družinske medicine ali specialista splošne medicine z že uvedeno referenčno ambulanto družinske medicine v tej ambulanti za prvih 12 mesecev.
 
ZAMENJAVA NOSILCA AMBULANTE

1. prijava izvajalca dejavnosti (spremni dopis, da pošiljate prijavo za referenčno ambulanto)
2. izpolnjen obrazec odličnosti
3. kontaktni podatki (organizacija/institucija izvajalca, naslov, telefon, e-pošta)
4. razlog in datum zamenjave, navedba nosilca, katerega prosilec zamenja
 
V primeru, da je nosilec specialist, je prijavi potrebno dodati:
- registrirana ambulanta splošne medicine (potrdilo ZZZS ali dokument zavoda)
- najmanj 1000 registriranih bolnikov nad 30 let (potrdilo ZZZS ali dokument zavoda, dovolj je navedba števila pacientov nad 30 let v dopisu)
- fotokopija zdravniške licence
 
 
V primeru, da je nosilec nespecialist, je prijavi potrebno dodati:
- registrirana ambulanta splošne medicine (potrdilo ZZZS ali dokument zavoda)
- najmanj 1000 registriranih bolnikov nad 30 let (potrdilo ZZZS ali dokument zavoda)
- fotokopija zdravniške licence
- potrdilo strokovnega vodje zavoda, kjer dela, ali odbora ZZS (OZZ), da 20 let ali več dela v splošni ambulanti; ali (B) potrdilo o opravljenem preskusu usposobljenosti za referenčne ambulante (informacije: Projektna pisarna)
- potrdila, da se stalno izpopolnjuje na področju družinske medicine;
- pogodba (za zasebne izvajalce) ali sklep (v primeru zavoda) o izbiri in poravnavi medsebojnih obveznosti nadzornega zdravnika, ki bo najmanj en delovni dan v mesecu skrbel za mentorstvo in nadzor specialista družinske medicine ali specialista splošne medicine z že uvedeno referenčno ambulanto družinske medicine v tej ambulanti za prvih 12 mesecev.

 

Da so ambulante čim bolj enakomerno razporejene po celotni Sloveniji, za izbiro vsakega paketa skupine na novo vključenih ambulant uporabljamo statificirana merila za razvrstitev (rangiranje) prijavljenih kandidatov:
- regija (vsaki regiji pripade določen delež znotraj skupnega števila predvidenih vključitev)
- ruralna lokacija (znotraj regije imajo prednost ruralne ambulante)
- datum prejema popolne prijave (med preostalimi ambulantami imajo prej prispele prijave)
- uravnoteženo razmerje med javnimi iz zasebnimi izvajalci (med neruralnimi ambulantami imajo prednost ambulante, ki prispevajo k temu, da je razmerje med zasebnimi in javnimi ambulantami družinske medicine čim bolj primerljivo z razmerjem med zasebnimi in javnimi splošnimi ambulantami v regiji)
- število opredeljenih pacientov