Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ANALIZA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA

 

Slovenija se uvršča med tiste države članice Evropske unije (EU), ki naj bi se do leta 2060 soočale z enim največjih porastov za socialne izdatke, povezane s staranjem prebivalstva. Skladno s tem so priporočila Sveta EU (CSR) v zvezi z makroekonomskimi neravnovesji, vključevala tudi priporočilo za večjo vzdržnost zdravstvenega sistema in priporočilo za ureditev dolgotrajne oskrbe. Evropska komisija je jasno izrazila potrebo po pripravi analize izdatkov za zdravstveno varstvo, t.i "Expenditure review", na osnovi katere se lahko načrtujejo spremembe in reformni procesi.

 

Ministrstvo za zdravje se je na osnovi tega in na podlagi dokumenta Obseg pooblastil – Slovenija: Krepitev uspešnosti in učinkovitosti zdravstvenega sektorja, ki ga je pripravila Svetovna banka po posvetovanjih z Vlado Republike Slovenije, odločilo za končni obseg analize, ki vključuje (1) pregled delovanja zdravstvenega sistema, (2) pregled izdatkov zdravstvenega sistema, (3) pregled virov financiranja zdravstvenega sistema, (4) pregled plačevanja v zdravstvenem sistemu in (5) optimizacijo zdravstvenih storitev.

Predstavitev zaključkov Analize zdravstvenega sistema v Sloveniji

Posveti s ključnimi deležniki

Posvet o krepitvi primarnega zdravstvenega varstva in zagotavljanje integriranih/celostnih pristopov

 

V petek, 4. 12. 2015, smo izvedli tretji posvet, in sicer na temo krepitve primarnega zdravstvenega varstva in zagotavljanje integriranihcelostnih pristopov.

 

Program posveta

 

Predstavitve:

 

Tit Albreht, NIPHAn overview of Slovenian health system 

 

Vesna Kerstin Petrič, MOH, Main findings of the WG5 on optimization of service delivery 

 

Willy Palm, OBSIntegrated care- challenges and opportunities 

 

Prof. Andrej RobidaThe case manager example in NW of Slovenia

 

Gregor Veninšek, UCLJ, Geriatric services example

 

Martina Horvat, NIPHCommunity nurse example

 

Andreja Čufar, UCLJPolifarmacy  coordinator

 

Prof. Radko Komadina, SB CeljeConsultation between secondary and primary level

 

Igor Švab, Faculty of medicine LJModel Practices

 

Jožica Maučec Zakotnik, NIPHThe role of Primary health care centers in community care and prevention, project Together for Health 


Wienke Boerma, OBS, An overview of policies to strengthen primary care in Europe 

 

Wilm Quentin, European ObservatoryPurchasing and payment practices in Slovenia 

 

Mircha Poldrugovac, NIPHMircha Poldrugovac

 

 

Posvet o financiranju in optimizaciji plačilnih modelov v zdravstvu

 

V torek, 3. 11. 2015, smo izvedli prvi posvet, in sicer na temo financiranja in optimizacije plačilnih modelov v zdravstvu.

 

Program posveta

 

 

Predstavitve:

 

Rade Pribakovič, NIJZ, Overview of health system successes and challenges in Slovenia

 

Tamas Evetovits, SZO, Overview presentation on health financing policy including
crisis response

 

Boris Majcen, IER, Ocena dolgoročnih projekcij izdatkov in prejemkov zdravstva ter dolgotrajne oskrbe

 

Steve Thomas, SZO, Making sense of CHI

 

Steve Thomas, SZO, Evaluating Health Financing

 

Wilm Quentin, Evropski observatorij, Benefit Package HTA

 

Tatja Kostnapfel, NIJZ, HTA

 

Wilm Quentin, Evropski observatorij, Purchasing and payment

 

Vesna-Kerstin Petrič, Ministrstvo za zdravje, Optimizacija zdravstvene oskrbe

 

Jurij Stariha, UC Golnik, Neučinkovitost v zdravstvenem sistemu

 

Andreja Čufar, JAZMP, Neučinkovitost javnih naročil zdravil in medicinskih prpomočkov