Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA POOBLASTILA

 

Na podlagi 87. d člena Zakona o zdravstveni dejavnosti Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZpacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdrv, 40/12-ZUJF in 14/13) minister za zdravje obvešča, da se je z dnem 7. 5. 2013 na podlagi sklepa št. 014-2/2013 - pričel postopek za podelitev javnega pooblastila za oddajo storitev iz javnega pooblastila zbornici in strokovnemu združenju s področja laboratorijske medicine.

 

V okviru javnega pooblastila bodo v sklopih oddane naslednje storitve:
- vodenje registra izvajalcev laboratorijske medicine;
- izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem,
- načrtovanje specializacije in specialističnih izpitov in
- izdajanje pravilnikov, s katerimi se podrobneje uredi področje laboratorijske medicine.


Obvestilo o začetku postopka je bilo dne 24. 5. 2013 objavljeno v Uradnem listu RS, št. 44/13.

Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v Glavni pisarni Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, v roku 15 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.

 

Ponudba bo pravočasna, če bo prispela v Glavno pisano na Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS.

 

Naročnik bo pričel z odpiranjem ponudb naslednji dan po izteku 30 dnevnega roka za oddajo ponudbe. Odpiranje ponudb ne bo javno.