Skoči na vsebino

OBJAVE IN POZIVI

Ob pogojih, ki jih določa Zakon o splošnem upravnem postopku se lahko opravi vročitev tako, da se dokument objavi na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu e-uprava.
 
Do dokumentov Ministrstva za zdravje lahko dostopate preko spletne strani E Uprava
 

Protokol o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet JZZ, katerih ustanovitelj je RS

2018

 • 3.12. 2018 - Javni poziv za predlaganje kandidatov za zastopnike pacientovih pravic na območjih območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje: Celje, Novo mesto, Ravna na Koroškem in Koper

  Ministrstvo za zdravje objavlja Javni poziv Vlade Republike Slovenije za predlaganje kandidatov za zastopnike pacientovih pravic območjih območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje: Celje, Novo mesto, Ravna na Koroškem in Koper. 

  Besedilo javnega poziva se nahaja tukaj. 
   
  Rok za prijavo je 30 dni od objave javnega poziva na spletni strani. Na podlagi prejetih prijav bo Ministrstvo za zdravje oblikovalo predlog kandidatov za zastopnika pacientovih pravic izmed tistih, ki bodo izpolnjevali pogoje, ter ga posredovalo v imenovanje Vladi Republike Slovenije.

---------------------------------------------------

2017

 •  23. 11. 2017 - Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta energetske obnove in storitev energetskega upravljanja OB Valdoltra po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov (Enegetska izkaznica objekt 1, Energetska izkaznica objekt 2, Javni poziv promotorjem - Valdoltra, Javni poziv promotorjem Valdoltra P, REP Valdoltra Priloga št.1). Rok za oddajo vlog: do dne 22. 1. 2018 do 10.00 ure na naslov javnega partnerja Ministrstvo za zdravje,     Štefanova 5, Ljubljana oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu javnega partnerja vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 (v petek do 14.30) do dneva in ure, določene kot skrajni rok za oddajo vloge. Kontaktna oseba: Ana Gruden, tel. 01/478-60-43
   
 • 23. 11. 2017 - Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta energetske obnove in storitev energetskega upravljanja SB Jesenice po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov (Javni poziv promotorjem - Jesenice, Javni poziv promotorjem Jesenice P, mEI - Ambulantna stavba, mEI-Glavna bolnišnična stavna, mEI-Stavba dialize ter rentgen,mEI stavba s poslovnimi prostori, mEI-Delavnice, mEI-Upravna stavba,REP SB Jesenice-Priloga št.1). Rok za oddajo vlog: do dne 22. 1. 2018 do 10.00 ure na naslov javnega partnerja Ministrstvo za zdravje,     Štefanova 5, Ljubljana oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu javnega partnerja vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 (v petek do 14.30) do dneva in ure, določene kot skrajni rok za oddajo vloge. Kontaktna oseba: Ana Gruden, tel. 01/478-60-43
   
 • 23. 11. 2017 - Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta energetske obnove in storitev energetskega upravljanja klinike Golnik po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov (Javni poziv promotorjem - Golnik, Javni poziv promotorjem - Golnik P, REP Golnik priloga št.1)
   Rok za oddajo vlog: do dne 22. 1. 2018 do 10.00 ure na naslov javnega partnerja Ministrstvo za zdravje,     Štefanova 5, Ljubljana oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu javnega partnerja vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 (v petek do 14.30) do dneva in ure, določene kot skrajni rok za oddajo vloge. Kontaktna oseba: Ana Gruden, tel. 01/478-60-43
   
 • 23. 11. 2017 - Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta energetske obnove in storitev energetskega upravljanja SB Celje po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov (Javni poziv promotorjemJavni poziv promotorjem Celje P, REP_SB Celje Priloga št.1, SBC Poliklinika mEI). Rok za oddajo vlog: do dne 22. 1. 2018 do 10.00 ure na naslov javnega partnerja Ministrstvo za zdravje,     Štefanova 5, Ljubljana oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu javnega partnerja vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 (v petek do 14.30) do dneva in ure, določene kot skrajni rok za oddajo vloge. Kontaktna oseba: Ana Gruden, tel. 01/478-60-43 
   
    
 • 7. 11. 2017
  Javni poziv za izbiro kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih JZZ, kateri ustanovitelj je RS
  Ministrstvo za zdravje RS vabi zainteresirane kandidate, da kandidirajo za predstavnike ustanovitelja v svetih: SPLOŠNE BOLNIŠNICE JESENICE, SPLOŠNE BOLNIŠNICE BREŽICE, BOLNIŠNICE SEŽANA, BOLNIŠNICE TOPOLŠICA, ZDRAVSTVENEGA DOMA ZA ŠTUDENTE UNIVERZE V LJUBLJANI, ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO, ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV - SLOVENIJA TRANSPLANT, NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE IN NACIONALNEGA LABORATORIJA ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO. (rok prijave: 15. 11. 2017). Javni poziv in priloge javnega poziva: obrazec za prijavo, europass CV in protokol s točkovnikom.
 • 7. 9. 2017
  Javni poziv za izbiro kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih JZZ, kateri ustanovitelj je RS
  Ministrstvo za zdravje RS vabi zainteresirane kandidate, da kandidirajo za predstavnike ustanovitelja v svetih: ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA LJUBLJANA, SPLOŠNE BOLNIŠNICE "DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA, SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO, SPLOŠNE BOLNIŠNICE "DR. JOŽETA POTRČA" PTUJ, SPLOŠNE BOLNIŠNICE TRBOVLJE, BOLNIŠNICE ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ, UNIVERZITETNE KLINIKE ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK, ORTOPEDSKE BOLNIŠNICE VALDOLTRA, UNIVERZITETNE PSIHIATRIČNE KLINIKE LJUBLJANA, PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE BEGUNJE, CENTRA ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK, ŠENTVID PRI STIČNI in UNIVERZITETNEGA REHABILITACIJSKEGA INŠTITUTA REPUBLIKE SLOVENIJE – SOČA (rok prijave: 15. 9. 2017). Javni poziv in priloge javnega poziva: obrazec za prijavo, europass CV in protokol s točkovnikom.

2016

 • 20. 4. 2016 - Vse izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki bodo sodelovali na razpisu Evropske komisije, ki je 16. 3. 2016 objavila prvi poziv za zbiranje vlog za ustanovitev Evropskih referenčnih mrež obveščamo, da je podaljšan skrajni rok za oddajo dokumentacije na MZ za pridobitev pisne izjave organa države članice. Rok za oddajo vloge je petek, 27.5.2016.
   
  Vloga naj vsebuje s strani direktorja podpisano izjavo izvajalca, ki naj vsebuje:
  ·        izjavo, da želi izvajalec sodelovati v razpisu Evropske komisije,
  ·        v katero referenčno mrežo oz. za katero strokovno področje želi izvajalec kandidirati,
  ·        izjavo, da od MZ želi za ta namen pridobiti pisno izjavo organa države članice in
  ·        navedbo kontaktne osebe izvajalca (ime in priimek, elektronski naslov, telefon).

Vlogi priložite tudi izpolnjena formularja Membership Application Form in Self-Assessment Checklist for Healthcare Providers. Formularja dosegljiva na spletni strani.  v enaki obliki, kot ju boste kasneje posredovali tudi Evropski komisiji.

 

 • 29. 3. 2016 - Ministrica za zdravje in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavljata ponovni JAVNI POZIV za imenovanje člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) izmed uporabnikov storitev JAZMP, organiziranih v zbornice in interesna združenja s področja proizvodnje oziroma prometa z zdravili ali medicinskimi pripomočki, ter uporabnikov zdravil in medicinskih pripomočkov, ki niso organizirani v zbornice in interesna združenja. Rok za prijavo: 13. 4. 2016; javni poziv (.pdf),priloga 1 CV (.word),priloga 2 izjava (.word)
 • 16. 3. 2016 - Evropska komisija je danes, 16. 3. 2016, objavila prvi poziv za zbiranje vlog za ustanovitev Evropskih referenčnih mrež. Vlogo lahko vloži katerakoli skupina vsaj desetih izvajalcev zdravstvenega varstva, s sedežem v najmanj osmih državah članicah.
  Razpis ima dvostopenjski pristop:
  -        prosilci, ki želijo ustanoviti Evropske referenčne mreže in kandidirati tudi za financiranje, morajo vložiti vloge že v prvem delu razpisa (od 16. 3. 2016 do 21.6.2016);
  -        prosilci, ki želijo kandidirati samo za ustanovitev Evropskih referenčnih mrež brez financiranja, morajo vložiti vloge v drugem delu razpisa (od 23. 6. 2016 do 22. 7. 2016).
  Dne 7. 4. 2016 bo v Bruslju organiziran informativni dan za potencialne prosilce. Na dogodek se je že možno prijaviti. Ker bo omogočeno tudi spremljanje dogajanja preko televideokonference, bomo na MZ na ta dan organizirali za predstavnike zainteresiranih izvajalcev okroglo mizo, kjer boste lahko pridobili nekatere informacije, kjer bo možnost za izmenjavo izkušenj in kjer bomo sodelovali v televideokonferenci. Natančen čas in lokacija dogodka bosta sporočena naknadno.
  Del dokumentacije, ki jo morajo prosilci vložiti, je tudi pisna izjava organa države članice, kjer ima izvajalec sedež, ki  potrjuje, da je njegova udeležba v predlogu za ustanovitev mreže v skladu z nacionalno zakonodajo države članice. Da bo Ministrstvo za zdravje lahko pravočasno pripravilo pisne izjave za posamezne izvajalce vas prosimo, da zainteresirani izvajalci najkasneje do 30. 4. 2016 posredujete vloge za izdajo omenjenega dokumenta, v kateri izrazite interes ustanove in posameznega oddelka za vključitev v Evropske referenčne mreže, interesno strokovno področje (npr. vrojene presnovne motnje, mišično skeletne bolezni itd) ter kontaktno osebo (ime in priimek, elektronski naslov, telefon).
  Več informacij glede razpisa
 • 19. 2. 2016 - Končal se je postopek izbire za predstavnika ustanovitelja v svetu Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. 
 • 4. 2. 2016 - Končal se je postopek izbire za predstavnika ustanovitelja v svetu Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, Psihiatrične bolnišnice Begunje, Psihiatrične bolnišnice Ormož, Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije - SOČA, Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični.
 • 4. 2. 2016 - Ministrica za zdravje in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavljata JAVNI POZIV za imenovanje člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: JAZMP) izmed uporabnikov storitev JAZMP, organiziranih v zbornice in interesna združenja s področja proizvodnje oziroma prometa z zdravili ali medicinskimi pripomočki, ter uporabnikov zdravil in medicinskih pripomočkov, ki niso organizirani v zbornice in interesna združenja. Rok za prijavo je 19. 2. 2016.javni poziv (.pdf),  priloga CV (.word), priloga izjava (.word)

 • 20. 1. 2016 - Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je z dnem 19. 1. 2016 pričela z izvajanjem javnih pooblastil na področju registracije in licenciranja izvajalcev zdravstvene nege.  Več informacij

2015

 • 1. 10. 2015 - Javni poziv za izbiro kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih JZZ, kateri ustanovitelj je RS
  Ministrstvo za zdravje RS vabi zainteresirane kandidate, da kandidirajo za predstavnike ustanovitelja v svetih: UNIVERZITETNE PSIHIATRIČNE KLINIKE LJUBLJANA, PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE BEGUNJE, PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE ORMOŽ, UNIVERZITETNEGA REHABILITACIJSKEGA INŠTITUTA RS - SOČA, NACIONALNEGA LABORATORIJA ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO in CENTRA ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK ŠENTVID PRI STIČNI.  (rok: 9. 10. 2015)
  Javni poziv in priloge javnega poziva: obrazec za prijavo, točkovnik, europass CV.

 • 17. 9. 2015 - Javni poziv za izbiro kandidatov za inštruktorje za izvajanje izobraževanja in usposabljanja za delo v dispečerski službi zdravstva - Ministrstvo za zdravje RS poziva zainteresirane kandidate, da vložijo prijavo za inštruktorje za izvajanje izobraževanja in usposabljanja za delo v dispečerski službi zdravstva (rok: 2. 10. 2015). Javni poziv in europass CV.

 • 7. 9. 2015 - Javni poziv za izbiro kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih JZZ, kateri ustanovitelj je RS 

   Ministrstvo za zdravje RS vabi zainteresirane kandidate, da kandidirajo za predstavnike ustanovitelja v svetih: Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna; Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj; Ortopedske bolnišnice Valdoltra; Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik; Nacionalnega inštituta za javno zdravje; Onkološkega inštituta Ljubljana; Psihiatrične bolnišnice Vojnik. (rok: 15. 9. 2015) Javni poziv in priloge javnega poziva: obrazec za prijavo, točkovnik, europass CV

 • 18. 6. 2015 Sprememba odločitve o oddaji javnega naročila za četrto šestmesečno obdobje skupnega javnega naročila za zdravila PDF, Word
 • 11. 6. 2015 - Dopolnitev odločitve o oddaji javnega naročila za četrto šestmesečno obdobje skupnega javnega naročila za zdravila PDF, Word
 • 27. 5. 2015 - Odločitev o oddaji javnega naročila za četrto šestmesečno obdobje skupnega javnega naročila za zdravila: Word, PDF
 • 5. 3. 2015- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, poziva vse zainteresirane gospodarske subjekte, da pristopijo k strokovnemu dialogu z namenom priprave ustrezne razpisne dokumentacije za javno naročilo, katerega predmet je izdelava programske opreme za informatizacijo dela dispečerske službe zdravstva. Naročnik odpira strokovni dialog na podlagi 69. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju. V okviru strokovnega dialoga bomo pripravili srečanje zainteresiranih udeležencev, na katerem bomo predstavili trenutna izhodišča za tehnični del razpisne dokumentacije in v razpravi zbirali mnenja in predloge udeležencev. Srečanje bo organizirano v četrtek, 12. marca 2015, ob 9. uri v veliki sejni sobi Ministrstva za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana. Udeležba na strokovnem dialogu ne predstavlja nikakršnih obveznosti naročnika do udeležencev strokovnega dialoga.Vse zainteresirane gospodarske subjekte naročnik poziva, da svoj interes izkažejo s kratko pisno prijavo, ki jo pošljejo na elektronski naslov: gp.mz@gov.si z oznako "Strokovni dialog dispečerstvo". Prijave (z navedbo, ali se boste udeležili srečanja 12. marca) sprejemamo do vključno 10. marca 2015 do 16. ure." Povabilo naročnika zainteresiranim gospodarskim subjektom k strokovnemu dialogu
 • 21. 1. 2015 - Sporočili o vročanju (1. doc in pdf oblika, 2. doc in pdf oblika) z javnim naznanilom se nanašata na upravno zadevo obveznega cepljenja v kateri je bila izdana odločba št. 021-109/2014/2 , ki je ni bilo mogoče vročiti osebno po 87. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10, 82/13).
  17. 12. 2014 - Sporočili o vročanju ( 1. doc in pdf oblika, 2. doc in pdf oblika) z javnim naznanilom se nanašata na upravno zadevo obveznega cepljenja v kateri je bila izdana odločba št. 021-45/2013/2 , ki je ni bilo mogoče vročiti osebno po 87. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10, 82/13).

2014

 

 • 9. 12. 2014 - Sprememba Odločitve ,o oddaji javnega naročila za tretje šestmesečno obdobje številka 4300-14/2011- 747 z dne 14.11.2014, tabela
 • 2. 10. 2014 - Obvestila o oddaji javnih naročil v postopku oddaje skupnega javnega naročila "Nakup določenih zdravil za potrebe bolnišnic" - SJN-Z, št. objave na Portalu javnih naročil JN11982/2011 z dne 19. 10. 2011 , št. obvestila v TED: 2011/S 204-332247 z dne 22. 10. 2011.

          a) Okvirni sporazum: 12

          b) Prvo šest mesečno obdobje: 1, 2, 3, 4, 5, 6

          c) Drugo šest mesečno obdobje: skupina 1-3:1,2

              Drugo šest mesečno obdobje: skupina 4: 1

 • 29. 8. 2014 - Javni poziv za predlaganje kandidatov za zastopnike pacientovih pravic na območju Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana in Območna enota Maribor
 • 28. 8. 2014 - Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G in 50/14) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)  namero za prodajo enosobnega stanovanja na naslovu Kvedrova cesta 1, Ljubljana, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe.
 • 16. 5. 2014 - Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13-ZDU-1G) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) javno dražbo za prodajo stanovanja na naslovu Kvedrova cesta 1, Ljubljana
 • 6. 5. 2014 - Sporočili o vročanju z javnim naznanilom se nanašata na upravni zadevi obveznega cepljenja v katerih sta bili izdani odločbi št. 021-133/2012/2 in 021-166/2012/2 , ki ju ni bilo mogoče vročiti osebno po 87. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10, v nadaljevanju: ZUP).