Skoči na vsebino

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »SLOVENIJA PIHA 0,0 - FACEBOOK NAGRADNA IGRA«

1. Splošne določbe
Ta zapis določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »Slovenija piha 0,0 – Facebook nagradna igra « (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).
Nagradna igra poteka od 15. 11. 2016 do 28. 11. 2016 do 24.00. Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje enkrat.

 

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Za sodelovanje v nagradni igri mora posamezni sodelujoči odgovoriti na nagradno vprašanje »Kolikšna stopnja alkohola v krvi je priporočljiva za voznike med upravljanje vozila?«  Na nagradno vprašanje se odgovori pod »postom na FB strani 0,0 ŠOFER ali na mail zdravje.mz(at)gov.si.
Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, potni stroški ipd) nosijo udeleženci nagradne igre.
Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na Facebook strani 0,0 ŠOFER.

Organizator nagradne igre bo med vsemi, ki bodo odgovorili na nagradno vprašanje, izžrebal 150 krat po 2 vstopnici za koncert Policijskega orkestra z gostoma Tanjo Žagar in Zlatkom, ki bo 4. decembra 2016 ob 19.00 uri v Slovenski filharmoniji v Ljubljani.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetju BPCS d.o.o., ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani in osebe, mlajše od 18 let.

 

3. Nagrade
• 150 krat 2 brezplačni vstopnici za koncert Policijskega orkestra (z gostoma Tanja Žagar in Zlatko), 4.12. 2016 ob 19.00 v Slovenski Filharmoniji
• vrednost nagrade =  0 evrov
• Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.

 

4. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev
Organizator bo seznam nagrajencev objavil najkasneje 29.11. 2016 do 15.00 na FB strani 0,0 ŠOFER 
Organizator bo nagrajence potrjeval sproti, ko bodo sporočili svoj naslov za prejem vstopnic.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov  lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.

 

5. Prevzem nagrad
Nagrajenci bodo vstopnice prejeli po pošti. Lokacija bo objavljena na FB strani 0,0 ŠOFER. Vsi nagrajenci bodo obveščeni osebno.

 

6. Uporaba in varstvo osebnih podatkov in fotografij
Nagrajenci v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o novostih ponudbe, za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, ter za druge trženjske namene organizatorja nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila, po e-pošti na elektronski naslov zdravje.mz(at)gov.si ali pisno na naslov organizatorja.
Nagrajenci dovoljujejo objavo in uporabo fotografij in video posnetkov iz dogodka za namene promocije dogodka in obveščanje o dogodku v vseh medijih (splet, tisk, TV, ...)  in sicer organizatorji nagradne igre.
Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

7. Odgovornosti organizatorja
Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:
- nedelovanje e-pošte, ki bi bilo posledica izpada električne energije, izpada omrežja ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile pošiljanje odgovorov.
- kakršnekoli  posledice, ki bi jih lahko prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema nagrade.

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 

8. Končne določbe
S sodelovanjem udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na Facebook strani 0,0 ŠOFER
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.mz.gov.si 


MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Ljubljana,  14. 11. 2016