Skoči na vsebino

PODATKI POLICIJE - ALKOHOL NA CESTI

 

Delež povzročiteljev prometnih nesreč, ki so pod vplivom alkohola, v zadnjih letih upada sorazmerno z zmanjševanjem števila prometnih nesreč in se giblje okoli 10 %. Delež smrtnih prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani povzročitelji, se je do leta 2007 gibal nad tretjino. Zmanjševati se je začel po letu 2008 in je leta 2016 ponovno narasel na 31,7 %. Število smrtnih prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani povzročitelji, se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 povečalo za 21 %. Prav tako se je povečal delež alkoholiziranih povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč. Leta 2015 je bilo tistih, ki so povzročili smrtno prometno nesrečo pod vplivom alkohola, 28,4 %, leta 2016 pa je bilo takih 31,7 %.


Na slovenskih cestah se je v letu 2016 zgodilo 17.933 (leta 2015: 17.995) prometnih nesreč, kar je 0,4 % manj kot leta 2015. V njih je 130 (leta 2015: 120) oseb izgubilo življenje, 850 (leta 2015: 937) je bilo hudo in 7.606 (leta 2015: 7.835) lahko telesno poškodovanih.


Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč se je, v primerjavi z vsemi povzročitelji prometnih nesreč, v zadnjem letu povečal na 11,9 %. Povprečna stopnja alkohola v krvi tistih, ki so povzročili smrtno prometno nesrečo, pa se je v primerjavi s prejšnjimi leti znižala. 

 

 

Število smrtnih prometnih nesreč, število vseh povzročiteljev, število in delež alkoholiziranih povzročiteljev ter povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev prometnih nesreč. tabela (.doc) , tabela ( .pdf)