Skoči na vsebino

PRAVI MOŠKI - OSVEŠČANJE MOŠKIH O RAKU

 

Ključno sporočilo Slovenskega tedna boja proti raku je letos namenjeno pozivanju ljudi, da se udeležijo presejalnih testov, ki so v bistvu sistemski instrument, namenjen zgodnjemu odkrivanju določenih tipov raka. Pozitivno odzivanje na vabila na presejalne doprinaša k doseganju zastavljenih  ciljev ki so, da bi čim manj ljudi v Sloveniji zbolelo za rakom.

 

Ta prizadevanja in aktivnosti je smiselno nadgradila tudi akcija  "Pravi moški", ki je namenjena osveščanju moške populacije o tistih vrstah raka, ki v večji meri prizadanejo moške. Akcija, ki poteka na nacionalni ravni, je v svojih sporočilih še dodatno okrepila prizadevanja, da bi se čimveč ljudi odzvalo tudi na povabila na presejalne teste.

 

Za ozveščanje na temo raka  skrbijo različne vladne in nevladne organizacije. Veseli smo povezovanja in skupnega dela nevladnih organizacij, katerih aktivnosti in pomen imajo veliko dodano vrednost pri osveščanju najširše javnosti o tej tematiki in katerih sporočila so jasna in optimistična.

 

Akcija "Pravi moški", ki je doživela zelo velik in pozitiven odziv najširše javnosti in medijev in ki je povezala državne institucije, strokovno javnost, nevladne organizacije ter gospodarstvo, je dokaz, da z povezovanjem in sodelovanjem lahko dosežemo več in smo bolj učinkoviti.