Skoči na vsebino

POZIV ZA KANDIDATE ZA ČLANE NOVE KOMISIJE RS ZA VARSTVO PACIENTOVIH PRAVIC

 

Komisiji RS za varstvo pacientovih pravic je v mesecu septembru 2013 potekel petletni mandat. Do imenovanja novih članov, bo komisija opravljala redne naloge. Skladno z Zakonom o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) lahko nove člane predlagajo nevladne organizacije, razširjeni strokovni kolegiji, Komisija RS za medicinsko etiko, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za pravosodje in zbornice, ki delujejo na področju zdravstvene dejavnosti in imajo podeljeno javno pooblastilo. Za predsednika komisije se lahko prijavijo osebe, ki izpolnjujejo pogoje za višjega sodnika.

 

Poziv poteka do 8.11.2013