Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKONODAJA - PODZAKONSKI AKTI

 

 

Podrejeni predpisi:

 

Pravilnik o načinu določitve pacientovega zdravstvenega pooblaščenca in o izjavi vnaprej izražene volje (Uradni list RS, št. 77/08)

Pravilnik določa postopek zapisa in izbrisa podatkov, hrambo in postopek seznanitve s pooblastilom, s katerim pacient določi svojega zdravstvenega pooblaščenca v skladu z 32. členom Zakona o pacientovih pravicah. Določa tudi izključitev oseb, ki so po zakonu upravičene do odločanja o zdravstveni oskrbi, izjavo o vnaprej izraženi volji v skladu s 34. členom zakona in prepoved oziroma dovolitev seznanitve z zdravstveno dokumentacijo po smrti pacienta.

 

Pravilnik o internem strokovnem nadzoru pri izvajalcu zdravstvenih storitev, zoper katerega je vložena druga zahteva (Uradni list RS, št. 77/08)

Pravilnik določa postopek izvedbe internega strokovnega nadzora pri izvajalcu zdravstvenih storitev, zoper katerega je vložena druga zahteva, na podlagi sklepa senata Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic. Strokovni nadzor se uvede z namenom ugotovitve dejanskega stanja in vseh okoliščin, povezanih z domnevno kršitvijo pacientovih pravic, ki so potrebne za odločitev v konkretni zadevi.

 

Pravilnik o mediaciji v zdravstvu (Uradni list RS, št. 77/08)

Pravilnik določa postopek mediacije pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic v sporih zaradi kršitev pacientovih pravic, merila usposobljenosti mediatorjev, pogoje za uvrstitev mediatorjev na seznam mediatorjev, način nadzora nad delom mediatorjev in način vodenja statističnih podatkov o opravljenih postopkih mediacij.

 

Pravilnik o obrazcih o pisnih izjavah volje pacienta (Uradni list RS, št. 82/08)

Pravilnik določa vsebino in obliko obrazcev o pisnih izjavah volje pacienta ter minimalne zahteve o vsebini obrazcev. Izvajalci zdravstvenih storitev lahko vsebino in obliko obrazcev priredijo v skladu s potrebami, ki izhajajo iz organizacije dela vrste dejavnosti in drugih posebnosti, vendar ne v nasprotju s predpisi ali na način, ki zmanjšuje pravno varnost pacientov in izvajalcev zdravstvenih storitev.

 

Pravilnik o višini materialnih stroškov nastanitve pri izvajalcu zdravstvenih storitev (Uradni list RS, št. 82/08

S tem pravilnikom se določajo materialni stroški in višina materialnih stroškov nastanitve, ki jih izvajalec zdravstvenih storitev lahko zaračuna za potrebe izvrševanja pravice otrok do nastanitve enega od staršev ali druge osebe, ki skrbi za otroka v primeru stacionarne zdravstvene oskrbe otroka. 

 

Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18)  
Pravilnik določa najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezne zdravstvene storitve, čakalni seznam, postopek vpisa in prednostne kriterije za uvrščanje pacientov v čakalni seznam ter način vodenja čakalnih seznamov pri izvajalcih zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene dejavnosti.

 

Pravilnik o organizaciji in izvajanju verske duhovne oskrbe v bolnišnicah in pri drugih izvajalcih zdravstvenih storitev (Uradni list RS, št. 100/08).

Pravilnik določa pogoje za uresničevanje pravice do ustrezne verske duhovne oskrbe v bolnišnicah in pri drugih izvajalcih zdravstvenih storitev, kjer se v okviru mreže javne zdravstvene službe izvaja stacionarna zdravstvena oskrba in nujna medicinska pomoč.

 

Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu

Uredba natančneje določa sistem naročanja na zdravstveno storitev in uvaja Zdravstveni kontaktni center. (Uradni list RS, št. 98/08).