Skoči na vsebino

REFERENČNE AMBULANTE

Obvestilo o preimenovanju Referenčnih ambulant splošne in družinske medicine (RADM) v ambulante družinske medicine (ADM)

 

Prve referenčne ambulante so s svojim delom po vsej Sloveniji začele 1.4.2011, trenutno deluje 812 tovrstnih ambulant. Referenčne ambulante pomenijo pomemben napredek v timski obravnavi pacientov v ambulanti družinske medicine, pomenijo pa tudi povečano dostopnost prebivalcev do kakovostne in varne zdravstvene oskrbe in skrajšanje čakalnih dob.

 

Seznam referenčnih ambulant v Republiki Sloveniji - www.referencna-ambulanta.si

 

 

SEZNAM REFERENČNIH AMBULANT 

 
Kaj je referenčna ambulanta (RA)?

Referenčna ambulanta je naziv za ambulanto družinske medicine z razširjenim timom zdravstvenega osebja:  poleg zdravnika in medicinske sestre bo paciente referenčne ambulante spremljala tudi diplomirana medicinska sestra. Ta bo prevzela spremljanje parametrov določenih kroničnih bolezni ter preventivne aktivnosti.
Trenutno bo imel zdravnik diplomirano medicinsko sestro le polovični delovni čas, saj kadrovski in finančni položaj ne dopuščata drugače.
 

Moj zdravnik ima referenčno ambulanto. Kaj to pomeni zame, za pacienta?

Diplomirana medicinska sestra bo vsem pacientom referenčne ambulante po potrebi svetovala pri preventivnih dejavnostih. S pomočjo vprašalnikov vam bo svetovala glede dejavnikov tveganja kot so alkohol, kajenje, visok pritisk, holesterol, depresija. To pomeni, da boste deležni aktivnega presejanja za posamezne vrste kroničnih obolenj in bolniki tudi okrepljene zdravstveno-vzgojne obravnave.
 
Če ste kronični bolnik z urejeno boleznijo, kot so astma, kronična obstruktivna bolezen in diabetes, bo od sedaj naprej vaše stanje spremljala diplomirana medicinska sestra. Ta bo pozneje, ko bodo pripravljeni protokoli, lahko spremljala tudi srčne bolnike, bolnike z bolečinami v križu, tudi določene revmatološke in onkološke bolnike.
 
Ker bodo torej za lažje primere pacientov poskrbeli usposobljeni člani tima posamezne referenčne ambulante, bo zdravniku ostalo več časa za pregled in pogovor z vami takrat, ko boste bolni, imeli težave.
 
Člani tima RA bodo za vas skrbeli tudi na dispanzerski način dela, kar pomeni bolj celostno obravnavo bolnikov.
 

Ali se lahko prijavim v referenčno ambulanto (RA)?

Zdravniki, ki so se odločili za referenčno ambulanto in so bili zanjo po kriterijih izbrani, že imajo svoje paciente, in ti so avtomatično vključeni v novo obravnavo. Prav zato pa se drugi pacienti ne morejo prijavljati v referenčno ambulanto. Leta 2011 je začelo delovati 107 referenčnih ambulant, v letu 2012 se jim je v skupinah pridružilo 164 ambulant, v letu 2013 82 ambulant, v letu 2014 84 ambulant, v letu 2015 150 ambulant, v letu 2016 66 novih ambulant in v letu 2017 se jim je pridružilo novih 126 ambulant. Po 1.1.2018 so se referenčne ambulante družinske medicine (RADM) preimenovale v ambulante družinske medicine (ADM).

 

Da so ambulante čim bolj enakomerno razporejene po celotni Sloveniji, za izbiro vsakega paketa skupine na novo vključenih ambulant uporabljamo statificirana merila za razvrstitev (rangiranje) prijavljenih kandidatov:


- regija (vsaki regiji pripade določen delež znotraj skupnega števila predvidenih vključitev)
- ruralna lokacija (znotraj regije imajo prednost ruralne ambulante)
- datum prejema popolne prijave (med preostalimi ambulantami imajo prej prispele prijave)
- uravnoteženo razmerje med javnimi iz zasebnimi izvajalci (med neruralnimi ambulantami imajo prednost ambulante, ki prispevajo k temu, da je razmerje med zasebnimi in javnimi ambulantami družinske medicine čim bolj primerljivo z razmerjem med zasebnimi in javnimi splošnimi ambulantami v regiji)
- število opredeljenih pacientov

 

Pogoji za vključitev na seznam kandidatov za RA


Za dodatne informacije se obrnite na Projektno pisarno:

Tel.: 01/2441 546 ali 01/5863 903