Skoči na vsebino

SKRAJŠEVANJE ČAKALNIH DOB

Enkratni dodatni program skrajševanja čakalnih dob 2017 (EDP 2017)

Predstavljamo kratkoročne ukrepe za skrajševanje čakalnih dob v letu 2017


Vlada RS je je dne 16. 3. 2017 sprejela enkratni dodatni program 2017 za obvladovanje čakalnih dob (EDP 2017).

Cilj enkratnega dodatnega programa za skrajševanje čakalnih dob je zmanjšati število čakajočih, ki so čakali nad dopustno čakalno dobo na izbrane zdravstvene storitve, posege in diagnostične preiskave na dan 1. januarja 2017 in ob predpostavki nespremenjenega napotovanja na sekundarno in terciarno raven do konca leta 2017 omogočiti posege tistim čakajočim, ki čakajo najdlje.


Izvajalci zdravstvenih storitev so se zavezali, da bodo dodatno poleg rednega programa opravili še: 8.908 posegov (na izbrane posege je na dan 1. januarja 2017 nad dopustno čakalno dobo čakalo 19.082 čakajočih, kar pomeni, da bo želeni poseg dodatno omogočen 47 % čakajočim nad dopustno čakalno dobo na dan 1. januarja 2017), 23.772 MR in CT preiskav, preglede v specialistični ambulantni dejavnosti in RTG preiskave.
 
Število glavnih posegov, ki so načrtovani v okviru enkratnega dodatnega programa do konca leta 2017 glede na vrsto posega:

 

441 artroskopskih operacij.
Na ta poseg je na dan 1. januarja 2017 nad dopustno čakalno dobo čakalo 466 pacientov. Do konca leta 2017 bo poseg omogočen 95 % pacientom, ki so 1. januarja 2017 čakali nad dopustno čakalno dobo.

 

498 endoprotez kolena.
Na ta poseg je na dan 1. januarja 2017 nad dopustno čakalno dobo čakalo 960 pacientov. Do konca leta 2017 bo poseg omogočen 52 % pacientom, ki so 1. januarja 2017 čakali nad dopustno čakalno dobo.

 

952 endoprotez kolka.
Na ta poseg je na dan 1. januarja 2017 nad dopustno čakalno dobo čakalo 869 pacientov. Do konca leta 2017 bo poseg omogočen vsem pacientom, ki so 1. januarja 2017 čakali nad dopustno čakalno dobo.

 

706 operacij hrbtenice.
Na ta poseg je na dan 1. januarja 2017 nad dopustno čakalno dobo čakalo 539 pacientov. Do konca leta 2017 bo poseg omogočen vsem pacientom, ki so 1. januarja 2017 čakali nad dopustno čakalno dobo.

 

1244 operacij kile.
Na ta poseg je na dan 1. januarja 2017 nad dopustno čakalno dobo čakalo 1054 pacientov. Do konca leta 2017 bo poseg omogočen vsem pacientom, ki so 1. januarja 2017 čakali nad dopustno čakalno dobo.

 

566 operacij na ožilju – arterije in vene.
Na ta poseg je na dan 1. januarja 2017 čakalo 268 pacientov, kar pomeni, da bo želeni poseg omogočen vsem čakajočim pacientom na dan 1. januarja 2017.

 

1020 operacij ušes, nosu, ust in grla.
Na ta poseg je na dan 1. januarja 2017 nad dopustno čakalno dobo čakalo 1662 pacientov. Do konca leta 2017 bo poseg omogočen 60 % pacientom, ki so 1. januarja 2017 čakali nad dopustno čakalno dobo.

 

936 operacij žolčnih kamnov.
Na ta poseg je na dan 1. januarja 2017 nad dopustno čakalno dobo čakalo 757 pacientov. Do konca leta 2017 bo poseg omogočen vsem pacientom, ki so 1. januarja 2017 čakali nad dopustno čakalno dobo.

 

290 ortopedskih operacij rame.
Na ta poseg je na dan 1. januarja 2017 nad dopustno čakalno dobo čakalo 198 pacientov. Do konca leta 2017 bo poseg omogočen vsem pacientom, ki so 1. januarja 2017 čakali nad dopustno čakalno dobo.

 

671 koronarografij.
Na ta poseg je na dan 1. januarja 2017 nad dopustno čakalno dobo čakalo 441 pacientov. Do konca leta 2017 bo poseg omogočen vsem pacientom, ki so 1. januarja 2017 čakali nad dopustno čakalno dobo.

 

482 perkutanih posegov na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah.
Na ta poseg je na dan 1. januarja 2017 nad dopustno čakalno dobo čakalo 441 pacientov. Do konca leta 2017 bo poseg omogočen vsem pacientom, ki so 1. januarja 2017 čakali nad dopustno čakalno dobo.

 

- Operacije raka prostate, ledvic in mehurja so plačane brez omejitev.

 

Dodatne storitve po izvajalcih EDP 2017

 

 

Posebni vladni projekt za skrajševanje čakalnih dob

V aneksu h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, ki ga je v okviru Sporazuma o prekinitvi stavkovnih aktivnosti sindikata Fides podpisala ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, je prvič v zgodovini Slovenije omogočeno izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov. Aneks v okviru posebnega vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob vključuje tudi kriterije in merila za nagrajevanje zaposlenih v zdravstvu  in večjo kvaliteto zdravstvenih storitev.


Posebni vladni projekt za skrajševanje čakalnih dob se je začel 1. 4. 2017 in bo trajal 1. 4. 2018. Projekt bo možno podaljšati, glede na njegove rezultate in evalvacijo. 


Cilja posebnega vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob sta:


• Spodbujanje in nagrajevanje dela zdravnikov preko normativov dela zdravnikov, dokler se slovenski zdravstveni sistem kadrovsko ne okrepi. Pri tem bodo nagrajeni za delo preko normativa tako zdravniki kot tudi drugi zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih.
• Spodbujanje in nagrajevanje načina dela in storitev zdravnikov in drugih zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih, ki pomenijo prijaznejšo obravnavo pacientov, manj napotovanj med različnimi ravnmi zdravstvenega varstva, skrajševanje čakalni dob in števila čakajočih, boljšo kakovost zdravstvene obravnave ter boljše sodelovanje med zdravniki različnih ravni zdravstvenega varstva.


Predvideni ukrepi za dosego ciljev so:


• opravljanje dela preko normativov dela zdravnikov,
• dodatne  ure dela s pacienti,
• povečanje obsega opravljanja zdravstvenih storitev, ki za paciente pomeni bolj kakovostno zdravstveno obravnavo in manj napotovanj pacientov med različnimi ravnmi zdravstvene dejavnosti,
• stimuliranje doseganja skrajševanja čakalnih dob in  opravljanja zdravstvenih storitev tako, da se zmanjšuje nastajanje novih čakalnih dob,
• stimulativno nagrajevanje javnih uslužbencev v zdravstvu, ki bodo vključeni v aktivnosti za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave.

 

Kriteriji za dodelitev delovne uspešnosti za javne uslužbenec so sestavljeni  iz dveh delov:


• preseganja normativov dela zdravnikov in
• opravljanje storitev, ki pomenijo za paciente prijaznejšo obravnavo, s katerimi se bo zmanjšalo število nepotrebnih napotitev na sekundarno in terciarno raven. S tem se bodo skrajšale čakalne dobe in število čakajočih ter izboljšalo sodelovanje zdravstvenih delavcev med različnimi ravnmi zdravstva.


Izplačilo delovna uspešnosti se lahko izplača, če bosta kumulativno izpolnjena oba kriterija. Izplačuje se za obdobje treh mesecev in po izvedeni analizi opravljenega dela in obdobnih rezultatov projekta.


Normativi:


• Javni zavodi morajo za izvedbo projekta implementirati standarde in normative zdravniškega dela.
• Za vse tiste specialnosti ali zdravstvene storitve, kjer na nacionalni ravni v trenutku izvajanja tega projekta še niso sprejeti normativi, morajo delodajalci naredili normative zdravniškega dela na ravni posameznega zavoda (to velja tudi za normative dela zobozdravnikov).
Obveznost kvartalnega poročanja o rezultatih projekta:
• Javni zavodi morajo za obdobje preteklih treh mesecev izvajanja projekta izvesti analizo opravljenega dela in obdobnih rezultatov projekta.
• Izvajanje projekta, doseganje ciljev projekta ter upravičenost porabe sredstev tega posebnega vladnega projekta bo spremljala tudi posebna projektna skupina.
• Ministrstvo za zdravje bo polletno o izvajanju in rezultatih projekta poročalo Vladi RS.

 

OBVESTILO

 

Usmeritev za izvajanje posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih vrst ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave na primarni ravni (.pdf)

 

Predpogoj za izplačilo delovne uspešnosti posameznega zdravnika (.doc)

 

Poročilo o izvajanju Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob in povečanje kakovosti zdravstvene obravnave - primarna raven - zdravstveni domovi (.doc)

 

Poročilo o izvajanju Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob in povečanje kakovosti zdravstvene obravnave - primarna raven - DSO in PSZ (.doc)

 

--------------------------

 

Usmeritve za izvajanje Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave na sekundarni in terciarni ravni (.pdf)

 

Seznam VSZ-jev za variabilno nagrajevanje (.xlsx)

 

Primer tabele s seznamom zdravnikoc (.xlsx)

 

Poročilo o izvajanju Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob in povečanje kakovosti zdravstvene obravnave – sekundarna in terciarna raven (.doc)