Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SKRAJŠEVANJE ČAKALNIH DOB

Vlada namenika 27,5 milijona evrov za skrajševanje čakalnih dob

 

Partnerji v zdravstvu so se sami dogovorili o programih za skrajševanje čakalnih dob v višini 27,5 milijona evrov od 35 milijonov evrov, zato je Vlada RS odločala le o petini sredstev. Vlada soglaša, da s slabimi šestimi milijoni evrov dodatno okrepimo zobozdravstvo za mladino in odrasle, dispanzer za žene, splošne ambulante, klinično sihologijo, pediatrijo, ortopedijo, urologijo, itd. 


Pomembno je tudi, da sta do konca leta 2 milijona evrov namenjena  za bolnike za  zamenjavo aortne zaklopke (TAVI). Poseg je primeren predvsem za starejše bolnike, pri katerih operativni poseg predstavlja veliko tveganje za zaplete. Ta denar je namenjen za vse tri centre, kjer to izvajajo in sicer za UKC Ljubljana, UKC Maribor in  MC Medicor.

 

Uveden  je presejalni test krvodajalcev na okužbo z virusom Zahodnega Nila
S sprejetim Aneksom št. 2 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 umikamo določbo, po kateri bi napotni zdravnik moral plačati zdravstveno storitev, če bi se izkazalo, da  pacient ne bi izpolnjeval kriterije za napotitev k drugemu specialistu.

 

Kot že omenjeno so se partnerji v zdravstvu v okviru sprejemanja Aneksa, dogovorili za  programe za skrajšanje čakalnih dob v višini 27,5 milijona evrov  za letošnje leto, ki so na razpolago iz obveznega zdravstvenega zavarovanja:
-    ZZZS bo plačal  20 odstotna preseganja  programov v zobozdravstveni dejavnosti, v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti in programih fizioterapije
-    povečanje programov v specialistični bolnišnični in specialistični zunajbolnišnični dejavnosti
-    plačilo vseh opravljenih storitev in posegov, kjer so čakalne dobe v povprečju daljše povečanje programa zdravstvene nege v domovih za starejše.
-    do konca leta bodo plačane  tudi vse opravljenje  diagnostične  -CT, UZ, rentgen- preiskave
 

ENKRATNI DODATNI PROGRAM SKRAJŠEVANJA ČAKALNIH DOB 2018 (EDP 2018)

 

Vlada RS je je dne 25. 1. 2018 določila uvedbo dodatnega programa »Zmanjševanje števila čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo za izbrane zdravstvene storitve v letu 2018«, z namenom zmanjševanja števila čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo na izbranih zdravstvenih storitvah.


Izvajalci zdravstvene dejavnosti so se zavezali, da bodo v letu 2018 dodatno opravili 4.367 posegov skupaj v vrednosti 8,8 mio eurov (iz OZZ), in sicer:
- 584 artroskopskih operacij,
- 300 endoprotez kolena,
- 403 endoproteze kolka,
- 460 operacij hrbtenice,
- 584 operacij kile (hospitalno),
- 17 operacij kile (ambulantno),
- 328 operacij na ožilju - arterije in vene,
- 213 operacij na ožilju - krčne žile (hospitalno),
- 170 operacij na ožilju – krčne žile (ambulantno),
- 191 operacij na stopalu - hallux valgus,
- 352 operacij ušes, nosu, ust in grla,
- 491 operacij žolčnih kamnov in
- 274 ortopedskih operacij rame.

 

Poleg tega bodo v okviru EDP 2018 preiskave funkcionalne diagnostike (magnetna resonanca (MR), računalniška tomografija (CT), ultrazvok (UZ) in rentgen (RTG)) plačane po realizaciji, za kar je v okviru EDP 2018 zagotovljenih 6,8 mio eurov (iz OZZ).

 

8. 5. 2018

Navodila za spremljanje učinkovitosti izvedbe EDP 2018 

 

9.5.2018

Obrazec za poročanje (.xml)

Posebni vladni projekt za skrajševanje čakalnih dob

V aneksu h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, ki ga je v okviru Sporazuma o prekinitvi stavkovnih aktivnosti sindikata Fides podpisala ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, je prvič v zgodovini Slovenije omogočeno izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov. Aneks v okviru posebnega vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob vključuje tudi kriterije in merila za nagrajevanje zaposlenih v zdravstvu  in večjo kvaliteto zdravstvenih storitev.


Posebni vladni projekt za skrajševanje čakalnih dob se je začel 1. 4. 2017 in bo trajal 1. 4. 2018. Projekt bo možno podaljšati, glede na njegove rezultate in evalvacijo. 


Cilja posebnega vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob sta:


• Spodbujanje in nagrajevanje dela zdravnikov preko normativov dela zdravnikov, dokler se slovenski zdravstveni sistem kadrovsko ne okrepi. Pri tem bodo nagrajeni za delo preko normativa tako zdravniki kot tudi drugi zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih.
• Spodbujanje in nagrajevanje načina dela in storitev zdravnikov in drugih zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih, ki pomenijo prijaznejšo obravnavo pacientov, manj napotovanj med različnimi ravnmi zdravstvenega varstva, skrajševanje čakalni dob in števila čakajočih, boljšo kakovost zdravstvene obravnave ter boljše sodelovanje med zdravniki različnih ravni zdravstvenega varstva.


Predvideni ukrepi za dosego ciljev so:


• opravljanje dela preko normativov dela zdravnikov,
• dodatne  ure dela s pacienti,
• povečanje obsega opravljanja zdravstvenih storitev, ki za paciente pomeni bolj kakovostno zdravstveno obravnavo in manj napotovanj pacientov med različnimi ravnmi zdravstvene dejavnosti,
• stimuliranje doseganja skrajševanja čakalnih dob in  opravljanja zdravstvenih storitev tako, da se zmanjšuje nastajanje novih čakalnih dob,
• stimulativno nagrajevanje javnih uslužbencev v zdravstvu, ki bodo vključeni v aktivnosti za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave.

 

Kriteriji za dodelitev delovne uspešnosti za javne uslužbenec so sestavljeni  iz dveh delov:


• preseganja normativov dela zdravnikov in
• opravljanje storitev, ki pomenijo za paciente prijaznejšo obravnavo, s katerimi se bo zmanjšalo število nepotrebnih napotitev na sekundarno in terciarno raven. S tem se bodo skrajšale čakalne dobe in število čakajočih ter izboljšalo sodelovanje zdravstvenih delavcev med različnimi ravnmi zdravstva.


Izplačilo delovna uspešnosti se lahko izplača, če bosta kumulativno izpolnjena oba kriterija. Izplačuje se za obdobje treh mesecev in po izvedeni analizi opravljenega dela in obdobnih rezultatov projekta.


Normativi:


• Javni zavodi morajo za izvedbo projekta implementirati standarde in normative zdravniškega dela.
• Za vse tiste specialnosti ali zdravstvene storitve, kjer na nacionalni ravni v trenutku izvajanja tega projekta še niso sprejeti normativi, morajo delodajalci naredili normative zdravniškega dela na ravni posameznega zavoda (to velja tudi za normative dela zobozdravnikov).
Obveznost kvartalnega poročanja o rezultatih projekta:
• Javni zavodi morajo za obdobje preteklih treh mesecev izvajanja projekta izvesti analizo opravljenega dela in obdobnih rezultatov projekta.
• Izvajanje projekta, doseganje ciljev projekta ter upravičenost porabe sredstev tega posebnega vladnega projekta bo spremljala tudi posebna projektna skupina.
• Ministrstvo za zdravje bo polletno o izvajanju in rezultatih projekta poročalo Vladi RS.

 

OBVESTILO

 

Usmeritev za izvajanje posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih vrst ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave na primarni ravni (.pdf)

 

Predpogoj za izplačilo delovne uspešnosti posameznega zdravnika (.doc)

 

Poročilo o izvajanju Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob in povečanje kakovosti zdravstvene obravnave - primarna raven - zdravstveni domovi (.doc)

 

Poročilo o izvajanju Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob in povečanje kakovosti zdravstvene obravnave - primarna raven - DSO in PSZ (.doc)

 

--------------------------

 

Usmeritve za izvajanje Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave na sekundarni in terciarni ravni (.pdf)

 

Seznam VSZ-jev za variabilno nagrajevanje (.xlsx)

 

Primer tabele s seznamom zdravnikoc (.xlsx)

 

Poročilo o izvajanju Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob in povečanje kakovosti zdravstvene obravnave – sekundarna in terciarna raven (.doc)