Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EVROPSKA KOHEZIJSKA POLITIKA 2007-2013

 

 

EVROPSKA KOHEZIJSKA POLITIKA V OBDOBJU 2007-2013

 

 

Za črpanje sredstev kohezijske politike je Republika Slovenija v obdobju 2007-2013 na podlagi Strateških smernic skupnosti 2007–2013 ter Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (v nadaljevanju Uredba 1083/2006) pripravila naslednje programske dokumente  in sicer:

 

  • Nacionalni strateški referenčni okvir, ki opredeljuje splošne strateške cilje Republike Slovenije za doseganje čim hitrejše konvergence;
  • Operativne programe, ki so nastali na osnovi Nacionalnega strateškega referenčnega okvira in omogočajo črpanje sredstev iz posameznih EU skladov:

1. OP razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013

 

2. OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013

 

3. OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013

 

 

Povezave:


- EU skladi: kohezija do 2013

- Kohezijski E-Kotiček: novice o dogajanju na področju kohezijske politike v Sloveniji

- Evropski strukturni in investicijski skladi
 

Zanimivosti:

 

- eZdravje – gonilo informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema 2007-2013

- Dosežki evropske kohezijske politike 2007-2013