Skoči na vsebino

EVROPSKA KOHEZIJSKA POLITIKA 2007-2013

 

 

EVROPSKA KOHEZIJSKA POLITIKA V OBDOBJU 2007-2013

 

 

Za črpanje sredstev kohezijske politike je Republika Slovenija v obdobju 2007-2013 na podlagi Strateških smernic skupnosti 2007–2013 ter Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (v nadaljevanju Uredba 1083/2006) pripravila naslednje programske dokumente  in sicer:

 

  • Nacionalni strateški referenčni okvir, ki opredeljuje splošne strateške cilje Republike Slovenije za doseganje čim hitrejše konvergence;
  • Operativne programe, ki so nastali na osnovi Nacionalnega strateškega referenčnega okvira in omogočajo črpanje sredstev iz posameznih EU skladov:

1. OP razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013

 

2. OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013

 

3. OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013

 

 

Povezave:


- EU skladi: kohezija do 2013

- Kohezijski E-Kotiček: novice o dogajanju na področju kohezijske politike v Sloveniji

- Evropski strukturni in investicijski skladi
 

Zanimivosti:

 

- eZdravje – gonilo informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema 2007-2013

- Dosežki evropske kohezijske politike 2007-2013