Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

1. OP RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV ZA OBDOBJE 2007-2013

Ministrstvo za zdravje je bilo v programskem obdobju 2007-2013 z vsebino vključeno v Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 v 5. Razvojno prioriteto - Institucionalna in administrativna usposobljenost in v 4. prednostno usmeritev: Zdravstvo v informacijski dobi.

 

Ključni cilji Operativnega programa razvoja človeških virov 2007–2013 so skladni s cilji Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja 2007–2013 in se nanašajo na zagotavljanje večje zaposlenosti, kakovosti življenja, večje socialne vključenosti ranljivih skupin ter zmanjševanje regionalnih razlik in sicer z vlaganjem v razvoj človeških potencialov.

 

Posebno vlogo pri doseganju teh ciljev ima tudi povečana institucionalna in administrativna usposobljenost, saj le-ta predstavlja nujen pogoj za hitrejši gospodarski/trajnostni razvoj Republike Slovenije.

 

Ministrstvo za zdravje je bilo v programskem obdobju 2007–2013 tako vključeno v 5. razvojno prioriteto in njeno 4. prednostno usmeritev:

 

Najpomembnejši cilj razvojne prioritete je »razvoj ustrezne institucionalne in administrativne usposobljenosti za učinkovito strukturno prilaganje, delovna mesta ter razvoj Slovenije« (vir: Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013).

 

V sklopu Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 je na Ministrstvu za zdravje potekal projekt eZdravje.