Skoči na vsebino

SPLOŠNO O OP ROPI

 

V okviru OP ROPI se bodo v okviru razvojne prioritete Trajnostna raba energije izvajali programi za vzpodbujanje investicij na povečanju energetske učinkovitosti in večjo uporabo obnovljivih virov. Glavna področja spodbujanja bodo:


  • energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb
  • učinkovita raba električne energije
  • inovativni sistemi za lokalno oskrbo
  • demonstracije in vzorčni projekti


Ključni cilji OP ROPI so skladni s cilji Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja 2007–2013 in se nanašajo na zagotavljanje pogojev za rast s trajnostno mobilnostjo, izboljšanjem kakovosti okolja in izgradnjo ustrezne infrastrukture.


Posebno vlogo pri doseganju teh ciljev bo imelo tudi vlaganje v trajnostno rabo energije in ste povečanje energetske učinkovitosti.


Najpomembnejši cilj razvojne prioritete trajnostne rabe energije je "z učinkovito rabo energije ter proizvodnjo energije iz obnovljivih virov zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo, s tem pa podpreti gospodarski razvoj ter zmanjšati negativne vplive na okolje" ( vir: OP ROPI).

 

 

OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013.