Skoči na vsebino

3. OP KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007-2013

Operacija Mreža urgentnih centrov spada v Operativni program krepitve razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in posledično v Evropski sklad za regionalni razvoj.
 
Ključna usmeritev v izvajanju Operativnega programa krepitve razvojnih potencialov je bila doseči naslednji cilj: Inovativna, dinamična in odprta Slovenija, z razvitimi regijami in konkurenčnim, na znanju temelječem, gospodarstvom. Ministrstvo za zdravje je bilo v programskem obdobju 2007–2013 tako vključeno v 2. razvojno prioriteto in njeno 4. prednostno usmeritev:
 
2. Razvojna prioriteta (RP) – »Gospodarsko-razvojna infrastruktura«
4. Prednostna usmeritev: "Mreža urgentnih centrov"
 

Ključni cilji prioritete Gospodarsko razvojna infrastruktura izhajajo iz SRS, se povezujejo s cilji strukturnih reform in pomenijo upoštevanje ciljev Lizbonske strategije za področje raziskav in razvoja: Koncentracija znanja in razvojne infrastrukture za dvig konkurenčnosti gospodarstva in povečanje privlačnosti Slovenije za delo in bivanje. (Vir: Operativni program krepitve razvojnih potencialov v obdobju 2007–2013). Razvojna prioriteta je skladna s cilji Strategije prostorskega razvoja Slovenije, in sicer:

- racionalen in učinkovit prostorski razvoj, s podciljem: Usmerjanje dejavnosti v prostoru na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in bivalnega okolja,
- večja konkurenčnost slovenskih mest v evropskem prostoru, s podciljem: Razvoj regionalnih razvojni con za proizvodne in storitvene dejavnosti.
 
Projekt mreža urgentnih centrov