Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

3. OP KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007-2013

Operacija Mreža urgentnih centrov spada v Operativni program krepitve razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in posledično v Evropski sklad za regionalni razvoj.
 
Ključna usmeritev v izvajanju Operativnega programa krepitve razvojnih potencialov je bila doseči naslednji cilj: Inovativna, dinamična in odprta Slovenija, z razvitimi regijami in konkurenčnim, na znanju temelječem, gospodarstvom. Ministrstvo za zdravje je bilo v programskem obdobju 2007–2013 tako vključeno v 2. razvojno prioriteto in njeno 4. prednostno usmeritev:
 
2. Razvojna prioriteta (RP) – »Gospodarsko-razvojna infrastruktura«
4. Prednostna usmeritev: "Mreža urgentnih centrov"
 

Ključni cilji prioritete Gospodarsko razvojna infrastruktura izhajajo iz SRS, se povezujejo s cilji strukturnih reform in pomenijo upoštevanje ciljev Lizbonske strategije za področje raziskav in razvoja: Koncentracija znanja in razvojne infrastrukture za dvig konkurenčnosti gospodarstva in povečanje privlačnosti Slovenije za delo in bivanje. (Vir: Operativni program krepitve razvojnih potencialov v obdobju 2007–2013). Razvojna prioriteta je skladna s cilji Strategije prostorskega razvoja Slovenije, in sicer:

- racionalen in učinkovit prostorski razvoj, s podciljem: Usmerjanje dejavnosti v prostoru na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in bivalnega okolja,
- večja konkurenčnost slovenskih mest v evropskem prostoru, s podciljem: Razvoj regionalnih razvojni con za proizvodne in storitvene dejavnosti.
 
Projekt mreža urgentnih centrov