Skoči na vsebino

PROJEKT MREŽA URGENTNIH CENTROV

 

V okviru dejavnosti Socialna struktura je predviden tudi  projekt mreže urgentnih centrov (KC Ljubljana, SB Murska Sobota, SB Maribor, SB Slovenj Gradec, SB Izola, SB Celje, SB Novo mesto, SB Jesenice, SB Nova Gorica), ki je tudi eden izmed projektov Resolucije nacionalnih razvojnih projektov. V okviru te resolucije se predvideva sofinanciranje  iz evropskih sredstev v višini 31 mio  EUR od skupne vrednosti 78 mio EUR.


Vloga MZ