Skoči na vsebino

VLOGA MZ


MZ pripravlja celovit nacionalni projekt mreže urgentnih centrov ter aktivno sodeluje s Službo Vlade RS za razvoj in ekonomske zadeve ter Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko pri pripravi spremembe OP RR.