Skoči na vsebino

SPLOŠNO O OP RR


OP RR sestavljajo štiri razvojne prioritete:


  • Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost,
  • Gospodarsko-razvojna infrastruktura,
  • Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov,
  • Razvoj regij.

 

Ključna usmeritev v izvajanju OP RR  je doseči cilj: " inovativna, dinamična in odprta Slovenija, z razvitimi regijami in konkurenčnim, na znanju temelječem, gospodarstvom." (vir: OP RR).

 

V 4. razvojni prioriteti: Razvoj regij je v okviru njene prve prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi je predvidena dejavnost: Socialna infrastruktura, v okviru katere je sofinanciranje investicij v zdravstveno, socialnovarstveno in drugo socialno infrastrukturo   regionalnega pomena.

 

Upravičenci so praviloma samoupravne lokalne skupnosti ter lokalne javne gospodarske službe, javni zavodi, javne službe, koncesionarji na regionalni ravni.

 

OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013