Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ENERGENTSKA SANACIJA TREH STAVB SPLOŠNE BOLNIŠNICE TRBOVLJE

 

 

 

Prednostna naložba:
4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju
 
Specifični cilj:
4.1.1 Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju
 
Nosilni posredniški organ:
Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
 
Posredniški organ:
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
Služba za izvajanje kohezijske politike
 
Upravičenec:
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
Direktorat za zdravstveno ekonomiko
 
Kratek opis in cilji projekta/operacije:
Namen in cilj operacije je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetsko prenovo ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja v SB Trbovlje, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oziroma upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

 

Z izvedbo operacije je predvideno zagotavljanje celovite prenove treh stavb SB Trbovlje, izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, zmanjšanje porabe energije in zmanjševanje stroškov za rabo energije. Prav tako je predvideno zmanjševanje emisije ogljikovega dioksida zaradi rabe energije, posledično zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, izboljšanje upravljanja in vzdrževanja energetskih sistemov, zagotavljanje nemotenega delovanja ogrevalnih in ostalih energetskih sistemov ter s tem toplotno ugodje v kurilni sezoni in optimiziranje delovanja hladilnih sistemov.
 
Predvidena dinamika črpanja po letih:
2017: 268.285,43 EUR
2018: 2.139.519,86 EUR
SKUPAJ: 2.407.805,29 EUR