Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ENERGETSKA SANACIJA DVEH STAVB SB NOVO MESTO

Vir: prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp, z dne 29.8.2018

 

Prednostna naložba:
4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju
 
Specifični cilj:
4.1.1 Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju
 
Nosilni posredniški organ:
Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana 
 
Posredniški organ:
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
Služba za izvajanje kohezijske politike 
 
Upravičenec:
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
Direktorat za zdravstveno ekonomiko
  
Kratek opis in cilji projekta/operacije:
Namen investicije je z ukrepi energetske sanacije bistveno zmanjšati toplotne izgube in s tem obratovalne stroške stavb. Z energetsko prenovo bodo izboljšani delovni pogoji v objektih, izboljšana kakovost zraka, doseženo večje toplotno oz. klimatsko ugodje. Načrtovana je prenova sistemov ogrevanja, hlajenja in razsvetljave ter izboljšava ovoja stavbe.

 

Cilji investicije v energetsko sanacijo so:
-    z energetskega vidika posodobiti stavbni plašč in instalacijske sisteme; zmanjšati specifično porabo primarne energije; zmanjšati specifične stroške za nakup energentov;
-    poenostaviti obratovanje in vzdrževanje ter zmanjšati specifične obratovalne in vzdrževalne
-    stroške;
-    prispevati k zmanjšanju obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini; zagotoviti podlago za okoljsko prijaznost stavbe. 

 

Predvidena dinamika črpanja po letih:
2017: 1.220,00 EUR
2018: 1.322.663,00 EUR
SKUPAJ: 1.323.883,00 EUR