Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH

 

Prednostna naložba:
9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti ter
9.3 Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanje socialne vključenosti z lažjim dostopom do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev, ter prehodom z institucionalnih storitev na skupnostne oblike storitev.

Specifični cilj:
9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju ter
9.3.1 Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe.

Posredniški organ:
Ministrstvo za zdravje, Služba za izvajanje kohezijske politike 
 
Upravičenci:
-    25 zdravstvenih domov (izbranih na javnem razpisu – Sklop 1).
-    24 občin/mestnih občin, soustanovitelji zdravstvenih domov, izbranih na javnem razpisu za sklop 1 (Sklop 2)

 

Kratek opis in cilji projekta/operacije:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nadgradenj in razvoja preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in pripadajočih lokalnih skupnostih v 25 zdravstvenih domovih v Sloveniji (Sklop 1) ter sofinanciranje investicij za pridobitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti (Sklop 2).

Namen javnega razpisa za sklop 1 je krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Z implementacijo nadgradenj preventivnih programov bodo pri ciljnih populacijah prispevali k boljši informiranosti, motiviranosti in posledično vključenosti v preventivne programe ter k dostopnejšim, sprejemljivejšim in ustreznejšim preventivnim obravnavam. Z vidika izvajalcev pa bodo nadgradnje doprinesle k boljšemu doseganju ciljev preventivnih programov zaradi usklajenega izvajanja preventive, timskega pristopa, sodelovanja in povezovanja med vsemi izvajalci preventivnih programov v zdravstvenem domu in pripadajočem lokalnem okolju. Posledično bo implementacija nadgrajenih preventivnih programov prispevala k boljšemu zdravju in z zdravjem povezani kakovosti življenja prebivalcev 25 lokalnih skupnostih.
Naložbo za sklop 1 delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada 

Namen javnega razpisa za sklop 2 je podpora vsebinskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne kapacitete, prostore in opremo v ZD v Sloveniji in sicer za tiste ZD, ki bodo izbrani na sklopu 1.
Cilj javnega razpisa za sklop 2 je izgradnja ustreznih kapacitet in nakup ustrezne opreme v ZD v Sloveniji, ki bodo izbrani za sklop 1.
Naložbo za sklop 2 delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 

Predvidena dinamika črpanja po letih:

Sklop 1: 
2018: 3.736.987,42 EUR
2019: 7.524.306,97 EUR
SKUPAJ: 11.261.294,39 EUR

 

Sklop 2:
2018: 1.367.633,30
2019: 2.924.937,11
2020: 35.150,80


SKUPAJ: 4.327.721,20 EUR

 

 

KREPITEV ZDRAVJA ZA VSE