Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVOGRADNJA ODDELKA ZA INVALIDNO MLADINO IN REHABILITACIJO - ZIM STARA GORA

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več: EU skladi (kohezija do 2020)

 

Prednostna naložba:
9.3 Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanje socialne vključenosti z lažjim dostopom do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev ter prehodom z institucionalnih storitev na skupnostne oblike storitev.
 
Specifični cilj:
9.3.1 Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe
 
Posredniški organ:
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
Služba za izvajanje kohezijske politike
 
Upravičenec:
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
Direktorat za zdravstveno ekonomiko

 

Kratek opis in cilji projekta/operacije:
Osnovni cilj investicije je ustvariti kakovostno prostorsko osnovo in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki se odvija na Oddelku za invalidno mladino Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca na Stari Gori, tako za daljše in krajše obravnave kot za dnevni center.

 

Adaptacija bo narejena v skladu s konceptom uporabniku prijaznega okolja in večjega socialnega vključevanja mladine s posebnimi potrebami v lokalno okolje ter z razvojem neinstitucionalnih oblik varstva. S projektom bi posebej ogroženi skupini otrok omogočili primerne kapacitete in večjo integracijo z lokalnim okoljem ter možnost večje fleksibilnosti pri upoštevanju potreb in želja uporabnikov.