Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SOCIALNA VKLJUČENOST IN ZMANJŠEVANJE TVEGANJA REVŠČINE

Prednostna naložba:
9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti

Specifični cilj:
9.1.2 Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela

Naziv operacije

Način izbora

Skupna višina odobrenih javnih sredstev

Uspešno vključevanje Romov v okolje – zdrav življenjski slog

več

Neposredna potrditev operacije

60.000,00 EUR

(Odločitev o podpori z dne 5.8.2016)

Vzpostavitev projektne pisarne in organizacija ter izvajanje izobraževanj ter usposabljanj za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog

več

Neposredna potrditev operacije

456.501,07 EUR

(Odločitev o podpori z dne 9.2.2017)

"SOPA" Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci

več

Neposredna potrditev operacije

6.000.000,00 EUR (Odločitev o podpori z dne 29.9.2017)

Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog

več

Javni razpis

2.396.822,93 EUR
(Odločitev o podpori z dne 24.8.2017)

Specifični cilj:

9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju

Naziv operacije

Način izbora

Skupna višina odobrenih javnih sredstev

Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev

več

Javni razpis

1.921.000,00 EUR

(Odločitev o podpori z dne 11.1.2017)

Dvig zdravstvene pismenosti

 

Javni razpis

Odločitve o podpori še ni

Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih

 

Javni razpis

11.261.294,39 EUR (Odločitev o podpori z dne 6. 10. 2017, spremenjena odločitev z dne 27. 10. 2017 in z dne 14. 11. 2017)

MOST - Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti

več

Neposredna potrditev operacije

2.986.273,00 EUR
(Odločitev o podpori z dne 1.6.2018)

 

                                                                                                                                                       

 

Prednostna naložba:
9.2 Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa

Specifični cilj:
9.2.1. Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe

Naziv operacije

Način izbora

Skupna višina odobrenih javnih sredstev

Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi Več

 

Javni razpis

6.100.000,00 EUR (Odločitev o podpori z dne 5.4.2018)

Prilagoditev in preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

 

Javni razpis

Odločitve o podpori še ni

Informacijska podpora za izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe

 

Neposredna potrditev operacije

Odločitve o podpori še ni

Model dolgotrajne oskrbe v skupnosti

več

Neposredna potrditev operacije

 2.000.000,00 EUR (Odločitev o podpori z dne 27.9.2017, spremenjena Odločitev o podpori z dne 10. 7. 2019) )

 

 

Prednostna naložba:
9.3 Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanje socialne vključenosti z lažjim dostopom do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev ter prehodom z institucionalnih storitev na skupnostne oblike storitev 

Specifični cilj:
9.3.1 Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe

Naziv operacije

Način izbora

Skupna višina odobrenih javnih sredstev

Modernizacija mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog

več

Neposredna potrditev operacije

400.000,00 EUR

(Odločitev o podpori z dne 20.6.2017)

Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti - investicijski del

 

Javni razpis

 

4.327.721,20 EUR (Javni razpis Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih, objavljen v Ur. l. RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017) 

Novogradnja Oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo - ZIM Stara Gora

več

Neposredna potrditev operacije

4.804.941,55 EUR
od tega EU del 2.000.000,00 EUR in SLO del 500.000,00 EUR. Ostala sredstva zagotovita bolnica in ministrstvo (Odločitev o podpori z dne 7.9.2017 in spremenjena odločitev o podpori z dne 19. 2. 2018).