Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TRAJNOSTNA RABA IN PROIZVODNJA ENERGIJE TER PAMETNA OMREŽJA

4. prednostna os:

Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja

 

Naziv projekta:
Energetska prenova stavb širšega javnega sektorja v lasti države

 

Prednostna naložba:
4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju
 
Specifični cilj:
4.1.1 Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju
 
Nosilni posredniški organ:
Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

 

Posredniški organ:
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
Služba za izvajanje kohezijske politike
 
Upravičenec:

Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
Direktorat za zdravstveno ekonomiko
 
Sklad:
Kohezijski sklad

 

Način izbora operacij:
Dvostopenjsko:
- Ugotavljanje primernosti operacije s strani nosilnega PO
- Neposredna potrditev operacije s strani OU

 

Operacije:

Naziv operacije

Skupna višina odobrenih javnih sredstev

Energetska sanacija treh stavb Splošne bolnišnice Trbovlje 

več

2.407.805,29 EUR,
od tega EU del 523.800,38 EUR in SLO del 92.435,36 EUR. Ostala sredstva zagotovita bolnica in ministrstvo (Odločitev o podpori z dne 25.08.2017).

Energetska sanacija dveh stavb SB Novo mesto

več

1.323.883,00 EUR,
od tega EU del 180.388,94 EUR in SLO del 31.833,35 EUR. Ostala sredstva zagotovita bolnica in ministrstvo
(Odločitev o podpori z dne 26.04.2018).