Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VZPOSTAVITEV PROJEKTNE PISARNE IN ORGANIZACIJA TER IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJ TER USPOSABLJANJ ZA IZVAJANJE PREVENTIVNIH PROGRAMOV IN PROGRAMOV ZMANJŠEVANJA ŠKODE NA PODROČJU PREPOVEDANIH DROG

Prednostna naložba:
9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti
 
Specifični cilj:
9.1.2 Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela 

 

Posredniški organ:
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
Služba za izvajanje kohezijske politike 
 
Upravičenci:
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
Direktorat za javno zdravje

 

Kratek opis in cilji projekta/operacije:
Projektna pisarna bo središče vseh komponent projekta, kjer se bodo generirale in stekale vse ključne izvedbene dimenzije projekta. V tem okviru se bodo pripravljala in izvajala vsa javna naročila. V okviru  projektne pisarne bo potekalo celotno sodelovanje z drugimi institucijami in strokovnjaki, potekale bodo vse nacionalne konference o odvisnostih, vsa usposabljanja in izobraževanja za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog. 

 

Spremljale se bodo aktivnosti mobilnih enot, novo zaposlene, njihovo povezovanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi službami ter ustanovami ter iskalo in njihovo vzdržnost ter trajnost. Celota načrtovanih aktivnosti projektne pisarne posredno prispevajo k izboljšanju storitev za uporabnike drog, njihove partnerje, svojce ter lokalne skupnosti in spodbujajo inovativne rešitve ter družbeno solidarnost. 

 

Projektna pisarna bo skrbela, da bodo v celoti doseženi cilji:
-vzpostavitev operativne projektne pisarne,
-usposobiti do 14 strokovnjakov za delo z uporabniki, od katerih bosta dve osebi zaposleni v projektni pisarni,
-izvedba rednih usposabljanj, izobraževanj in letnih nacionalnih konferenc o odvisnostih.
 
Predvidena dinamika črpanja po letih:
2017: 71.577,92 EUR
2018: 76.984,63 EUR
2019: 76.984,63 EUR
2020: 76.984,63 EUR
2021: 76.984,63 EUR
2022: 76.984,63 EUR
SKUPAJ: 456.501,07 EUR