Skoči na vsebino

VZPOSTAVITEV PROJEKTNE PISARNE IN ORGANIZACIJA TER IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJ TER USPOSABLJANJ ZA IZVAJANJE PREVENTIVNIH PROGRAMOV IN PROGRAMOV ZMANJŠEVANJA ŠKODE NA PODROČJU PREPOVEDANIH DROG

Prednostna naložba:
9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti
 
Specifični cilj:
9.1.2 Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela 

 

Posredniški organ:
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
Služba za izvajanje kohezijske politike 
 
Upravičenci:
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
Direktorat za javno zdravje

 

Kratek opis in cilji projekta/operacije:
Projektna pisarna bo središče vseh komponent projekta, kjer se bodo generirale in stekale vse ključne izvedbene dimenzije projekta. V tem okviru se bodo pripravljala in izvajala vsa javna naročila. V okviru  projektne pisarne bo potekalo celotno sodelovanje z drugimi institucijami in strokovnjaki, potekale bodo vse nacionalne konference o odvisnostih, vsa usposabljanja in izobraževanja za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog. 

 

Spremljale se bodo aktivnosti mobilnih enot, novo zaposlene, njihovo povezovanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi službami ter ustanovami ter iskalo in njihovo vzdržnost ter trajnost. Celota načrtovanih aktivnosti projektne pisarne posredno prispevajo k izboljšanju storitev za uporabnike drog, njihove partnerje, svojce ter lokalne skupnosti in spodbujajo inovativne rešitve ter družbeno solidarnost. 

 

Projektna pisarna bo skrbela, da bodo v celoti doseženi cilji:
-vzpostavitev operativne projektne pisarne,
-usposobiti do 14 strokovnjakov za delo z uporabniki, od katerih bosta dve osebi zaposleni v projektni pisarni,
-izvedba rednih usposabljanj, izobraževanj in letnih nacionalnih konferenc o odvisnostih.
 
Predvidena dinamika črpanja po letih:
2017: 71.577,92 EUR
2018: 76.984,63 EUR
2019: 76.984,63 EUR
2020: 76.984,63 EUR
2021: 76.984,63 EUR
2022: 76.984,63 EUR
SKUPAJ: 456.501,07 EUR