Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRAKTIČNI POUK, KLINIČNO USPOSABLJANJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV PRI IZVAJALCIH ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

 

Ministrstvo za zdravje je v letu 2012 pridobilo podatke o številu dijakov in študentov po posameznih zdravstvenih poklicih, ki so v preteklem šolskem letu (2011/2012) opravljali praktični pouk oziroma klinično usposabljanje pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

Zakon o zdravstveni dejavnost (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08, 23/08, 58/08–ZZdrS-E, 77/08–ZDZdr, 40/12–ZUJF in 14/13) namreč določa, da je zdravstveni zavod dolžan omogočiti praktični pouk učencev in študentov, če izpolnjuje pogoje, opredeljene v Pravilniku o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov za podelitev naziva učni zavod (Uradni list  RS, št. 103/05). Na podlagi vloge izvajalca zdravstvene dejavnosti (to je lahko javni zdravstveni zavod ali izvajalec, ki opravlja zasebno zdravstveno dejavnost) ministrstvo izda odločbo za obdobje petih let. V odločbi so navedeni tudi izobraževalni programi, za katere zavod izvaja praktični pouk oziroma klinično usposabljanje.

 

Posredovane podatke in podatke ministrstva o podeljenih nazivih učni zavod smo združili in uredili v tabelah.

 

Osveženi podatki o mestih za USPOSABLJANJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV PRI IZVAJALCIH ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI so vidni tukaj .

 

 

Iz podatkovnih baz je tako razvidno, v katerih zdravstvenih zavodih in za katere študente in dijake se lahko opravlja praktični pouk oziroma klinično usposabljanje. Ministrstvo za zdravje bo pripravilo tudi spletno stran, kjer bo dana možnost izvajalcem zdravstvene dejavnosti (učnim zavodom) neposredno urejati podatke in s tem informirati izobraževalce, dijake in študente z možnostjo opravljanja kliničnih vaj. Podatki pa bodo omogočili preglednost obremenjenosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti.