Skoči na vsebino

STROKOVNI IZPITI ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE IN SODELAVCE

 

Strokovni izpiti za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce z višjo, visoko in univerzitetno izobrazbo

 

tel.: 01 478 69 00

fax: 01 478 60 58

 

v času uradnih ur 

 

Splošne informacije

 

 • izpiti potekajo vsak mesec, razen v avgustu
 • prijaviti se je potrebno do 20. v mesecu za izpit v naslednjem mesecu
 • prijavnico pošljite po pošti, priložite fotokopijo diplome, ostale dokumente lahko pošljete naknadno.

 

------------------------------------------------------- 

Program strokovnega izpita za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce 

------------------------------------------------------

Obvestilo (avgust 2018) 

Obveščamo vas, da je bil dne 6. 7. 2018 v Uradnem listu RS (Uradni list RS, št. 47/18) objavljen novi Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti. Pravilnik je začel veljati dne 7. 7. 2018. 

 

Pravilnik med drugim na novo določa programe strokovnega izpita, ki se začnejo uporabljati 1. decembra 2018, razen za pripravnike, ki jim je bil sekundariat odobren v skladu s Pravilnikom o vsebini in poteku sekundariata (Uradni list RS, št. 4/18) za katere so se vsebine strokovnega izpita začele uporabljati z uveljavitvijo pravilnika. 

1. Program strokovnega izpita bo za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce obsegal: 
· strokovne vsebine poklicnega področja, 
· izbrane vsebine nujne medicinske pomoči, 
· osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu ter 
· področno zakonodajo. 

2. Program strokovnega izpita za poklic zdravnik/zdravnica bo obsegal: 
· urgentno medicino za poklic zdravnik/zdravnica, 
· osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu ter 
· področno zakonodajo. 

3. Program strokovnega izpita za poklic doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine bo   obsegal: 
· urgentna stanja v dentalni medicini, 
· integralno zobozdravniško oskrbo otroka in odraslega, 
· osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu ter 
· področno zakonodajo. 

 

Program strokovnega izpita je razviden iz Priloge 1 pravilnika. 

 

Posamezniki, ki so vložili vlogo na Ministrstvo za zdravje pred uveljavitvijo novega pravilnika, opravljajo pripravništvo in strokovni izpit po predpisih, ki so veljali do uveljavitve novega pravilnika. 
 

-----------------------------------------------------

 

Obvestilo (december 2017)

 

Obveščamo vas, da je bila  dne 17. 11. 2017 v Uradnem listu RS objavljena novela Zakona o zdravstveni dejavnosti ter dne 8. 10. 2017 novela Zakona o pacientovih pravicah 

------------------------------------------------------- 

 

Obvestilo (april 2014)

 

Zdravstvenim delavcem in sodelavcem izgubljenega, pogrešanega ali ukradenega potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, ni potrebno več preklicati v Uradnem listu RS. Informacijo o izgubi sporočite prosim na elektronski naslov ministrstva za zdravje (gp.mz(at)gov.si), izdali vam bomo dvojnik potrdila.

--------------------------------------------------------

 

Obvestilo (junij 2017)

 

Pred prijavo na strokovni izpit morajo kandidati, ki so izobraževanje zaključili v tujini, priložiti potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine na ravni C1  (zdravniki, doktorji dentalne medicine, diplomirane medicinske sestre, diplomirane babice ter magistri farmacije).

 

Ostali zdravstveni delavci in sodelavci pa pred prijavo na strokovni izpit priložijo potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine na ravni B2 (npr. tehniki zdravstvene nege, farmacevtski tehniki, diplomirani fizioterapevti, delovni terapevti, inženirji laboratorijske biomedicine...). 

 

Za magistre farmacije (junij 2012)

   

Z dnem 16. 6. 2012 je začel veljati Pravilnik o spremembi Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št.. 42/12) ki je črtal določbo 32. a člena pravilnika, in s tem ponovno določil, da se strokovni izpit za magistre farmacije opravlja na Ministrstvu za zdravje.

 

To pomeni, da magister/magistra farmacije, ki je pridobil/a diplomo po 16. 6. 2012 skladno s petim odstavkom 64. člena ZZDej (je zaključil študij in opravil najmanj šestmesečno praktično usposabljanje v lekarni),  opravlja strokovni izpit na ministrstvu za zdravje.

Magistrom farmacije, ki jim je bilo izdano potrdilo na podlagi 32.a člena pravilnika, strokovnega izpita v skladu z določbami pravilnika ni treba opraviti.

 

--------------------------------------------------------

 

 • Seznam pooblaščenih zavodov, pri katerih opravljajo strokovne izpite zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci pripravniki s srednjo strokovno izobrazbo
 • Seznam poklicev zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (v veljavo stopil dne 3. 2. 2014 skladno z Odredbo o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti - Uradni list RS, št. 4/14). 
  • Z dne 20. 10. 2015 prične veljati Seznam poklicev I, kjer smo pod  zaporedno št. 1 priloge II dodali izobrazbo; višja strokovna izobrazba, pripravništvo in strokovni izpit s področja zdravstvene dejavnosti in visoka strokovna izobrazba, pripravništvo in strokovni izpit s področja zdravstvene dejavnosti
  • Z dne 13. 5. 2016 prične veljati Seznam poklicev I, kjer smo pod zaporedno številko 6 priloge II dodali izobrazbe; univerzitetni diplomirani živilski tehnolog, diplomirani inženir živilstva in prehrane ter magister inženir prehrane.
  • Z dne 14. 2. 2017 prične veljati Seznam poklicev I, kjer smo pod zaporedno številko 3 priloge II (logoped v zdravstveni dejavnosti) navedeno izobrazbo; 1.stopenjski univerzitetni študijski program, pripravništvo in strokovni izpit s področja zdravstvene dejavnosti (diplomirana profesorica logopedinja, surdopedagoginja/diplomirani profesor logoped, surdopedagog) umaknili, saj skladno s pridobljenimi kompetencami po zaključenem 1. stopenjskem študijskem programu kandidat ne more samostojno opravljati dela v zdravstveni dejavnosti, ter pod zaporedno številko 4 priloge II (defektolog v zdravstveni dejavnosti) navedeno izobrazbo; 1.stopenjski univerzitetni študijski program, pripravništvo in strokovni izpit s področja zdravstvene dejavnosti (profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike/profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike) umaknili, saj skladno s pridobljenimi kompetencami po zaključenem 1. stopenjskem študijskem programu kandidat ne more samostojno opravljati dela v zdravstveni dejavnosti.
  • Z dne 23. 6. 2017 prične veljati Seznam poklicev I, kjer smo pod zaporedno številko 16 priloge I (bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka) dodali izobrazbo: nižja poklicna izobrazba pridobljena od leta 1987 do leta 2001, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit s področja zdravstvene dejavnosti (bolničar/ bolničarka).
  • Z dne 26. 10. 2017 prične veljati Seznam poklicev I, kjer smo pod zaporedno številko 26  dodali datum, do kdaj je bilo možno pridobiti izobrazbo za naziv laboratorijski tehnik, ter dodali nov naziv izobrazbe tehnik laboratorijske biomedicine

 

--------------------------------------------------------

 

 

Natisnete lahko naslednje dokumente:

 

Program strokovnega izpita za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce

 

 

Strokovne vsebine poklicnega področja - zdravstvena nega - za poklic diplomirana medicinska sestra

 

 

Program strokovnega izpita za zdravnike

Datumi za strokovne izpite v letu 2018:

 

15. JANUAR
19. FEBRUAR
19. MAREC
16. APRIL
21. MAJ
18. JUNIJ
16. JULIJ
17. SEPTEMBER
15. OKTOBER
19. NOVEMBER
10. DECEMBER

 

NOVI DATUMI ZA POKLIC ZDRAVNIK

 

24. SEPTEMBER

22. OKTOBER

26. NOVEMBER

17. DECEMBER