Skoči na vsebino

IZDAJA POTRDIL GLEDE NA DIREKTIVO 2005/36/ES ZA POKLICNE KVALIFIKACIJE, PRIDOBLJENE V SLOVENIJI


Potrdilo o skladnosti (za sektorske poklice: zdravnik, zdravnik specialist, zobozdravnik, zobozdravnik specialist, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije)

 • Potrdilo o skladnosti (za sektorske poklice: zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine, doktor dentalna medicine specialist, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije)
 • neformalen dopis, iz katerega je razviden zahtevek in naslov za vročanje,
 •  fotokopija diplome,
 • fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu.

Vlogi priložite potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 4,50 eura, račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-16 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 - 7111002-16) in jo posredujete na naslov ministrstva za zdravje ali gp.mz(at)gov.si.
 
V primeru, da ste opravili specializacijo, se vlogi predloži potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu.


Potrdilo o poklicni kvalifikaciji (za nesektorske poklice - vsi ostali regulirani poklici)

 • neformalen dopis, iz katerega je razviden zahtevek in naslov za vročanje,
 • fotokopija spričevala o zaključnem izpitu/spričevala o maturi/fotokopija diplome,

 • fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,

 • potrdilo o opravljeni specializaciji.

Vlogi priložite potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 4,50 eura, račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-16 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 - 7111002-16) in jo posredujete na naslov ministrstva za zdravje ali gp.mz(at)gov.si.
 
Potrdilo o pridobljeni pravici (za kvalifikacije pridobljene v tretji državi in priznane na ozemlju Republike Slovenije oz. kvalifikacije pridobljene v Republiki Sloveniji pred letom 1991)

 • neformalen dopis, iz katerega je razviden zahtevek in naslov za vročanje,
 • fotokopija spričevala o zaključnem izpitu/spričevala o maturi/fotokopija diplome,
 • fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
 • potrdilo o opravljeni specializaciji,
 • potrdilo delodajalca iz katerega izhaja, da ste vsaj tri leta v zadnjih petih letih dejansko in zakonito opravljal poklic na ozemlju Republike Slovenije.

Vlogi priložite potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 4,50 eura, račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-16 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 - 7111002-16) in jo posredujete na naslov ministrstva za zdravje ali gp.mz(at)gov.si.
 
V času uradnih ur smo dosegljivi po tel. 01 478 69 00
e-pošta: gp.mz(at)gov.si