Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZDAJA POTRDIL GLEDE NA DIREKTIVO 2005/36/ES ZA POKLICNE KVALIFIKACIJE, PRIDOBLJENE V SLOVENIJI


Potrdilo o skladnosti (za sektorske poklice: zdravnik, zdravnik specialist, zobozdravnik, zobozdravnik specialist, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije)

 • Potrdilo o skladnosti (za sektorske poklice: zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine, doktor dentalna medicine specialist, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije)
 • neformalen dopis, iz katerega je razviden zahtevek in naslov za vročanje,
 •  fotokopija diplome,
 • fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu.

Vlogi priložite potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 4,50 eura, račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-16 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 - 7111002-16) in jo posredujete na naslov ministrstva za zdravje ali gp.mz(at)gov.si.
 
V primeru, da ste opravili specializacijo, se vlogi predloži potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu.


Potrdilo o poklicni kvalifikaciji (za nesektorske poklice - vsi ostali regulirani poklici)

 • neformalen dopis, iz katerega je razviden zahtevek in naslov za vročanje,
 • fotokopija spričevala o zaključnem izpitu/spričevala o maturi/fotokopija diplome,

 • fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,

 • potrdilo o opravljeni specializaciji.

Vlogi priložite potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 4,50 eura, račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-16 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 - 7111002-16) in jo posredujete na naslov ministrstva za zdravje ali gp.mz(at)gov.si.
 
Potrdilo o pridobljeni pravici (za kvalifikacije pridobljene v tretji državi in priznane na ozemlju Republike Slovenije oz. kvalifikacije pridobljene v Republiki Sloveniji pred letom 1991)

 • neformalen dopis, iz katerega je razviden zahtevek in naslov za vročanje,
 • fotokopija spričevala o zaključnem izpitu/spričevala o maturi/fotokopija diplome,
 • fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
 • potrdilo o opravljeni specializaciji,
 • potrdilo delodajalca iz katerega izhaja, da ste vsaj tri leta v zadnjih petih letih dejansko in zakonito opravljal poklic na ozemlju Republike Slovenije.

Vlogi priložite potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 4,50 eura, račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-16 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 - 7111002-16) in jo posredujete na naslov ministrstva za zdravje ali gp.mz(at)gov.si.
 
V času uradnih ur smo dosegljivi po tel. 01 478 69 00
e-pošta: gp.mz(at)gov.si