Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIZNANJE POKLICNE KVALIFIKACIJE, PRIDOBLJENE V DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE, IN OBČASNO OPRAVLJANJE STORITEV

 

 

Avtomatično priznanje (za sektorske poklice: zdravnik, zdravnik specialist, zobozdravnik, zobozdravnik specialist, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije).

Vlogi na ustreznem obrazcu je treba priložiti:

• potrdilo o pridobljeni kvalifikaciji (diploma, potrdilo o specializaciji),

• potrdilo o skladnosti poklicne kvalifikacije z Direktivo 2005/36/ES, ki ga izda državni organ, skladno z nacionalno zakonodajo države pridobitve poklicne kvalifikacije (iz potrdila je razvidno na katero točko Priloge V Direktive 2005/36/ES se pridobljena dokazila o formalnih kvalifikacijah nanašajo in kateremu členu (24., 25., 31., 34., 35., 38., 44. ali 46.) izpolnjevanja minimalnih pogojev usposobljenosti kvalifikacija ustreza,
• potrdilo o dodatnih usposabljanjih in strokovnih izkušnjah,
• fotokopijo osebnega dokumenta.

 

Vlogi priložite potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 50€ na račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-16 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 - 7111002-16) in jo posredujete na naslov ministrstva za zdravje ali gp.mz(at)gov.si.

 

 

Splošni sistem priznavanja (za nesektorske poklice-vsi ostali poklici iz evidence reguliranih poklicev)

 • Vlogi na ustreznem obrazcu je treba priložiti:
 • diploma, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi,
 •  dokazila o vsebini in poteku usposabljanja, v katerih je navedeno trajanje študijskega programa, področja in predmeti, ki jih je kandidat opravil,
 • potrdilo o poklicni kvalifikaciji glede na Direktivo 2005/36/ES, ki ga izda državni organ, skladno z nacionalno zakonodajo države pridobitve poklicne kvalifikacije in iz njega izhaja, da je kandidat v izvorni državi usposobljen za opravljanje poklice,
 • potrdilo o dodatnih usposabljanjih in strokovnih izkušnjah,
 •  fotokopijo osebnega dokument.

Vlogi priložite potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 70€ na račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-16 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 - 7111002-16) in jo posredujete na naslov ministrstva za zdravje ali gp.mz(at)gov.si.

 

Občasno opravljanje storitev:

 • Vlogi na ustreznem obrazcu je treba priložiti:
 • potrdilo o državljanstvu - fotokopija osebnega dokumenta,
 • dokazila o poklicnih kvalifikacijah (diploma, potrdilo o specializaciji),
 • podatke o zavarovalnem kritju ali drugih načinih osebnega ali kolektivnega zavarovanja v zvezi s poklicno odgovornostjo,
 • potrdilo, da ponudnik storitev izpolnjuje pogoje za opravljanje storitev v skladu s predpisi države pogodbenice sedeža in da mu izvajanje teh storitev ni prepovedano, niti začasno,
 • dokazila o poklicnih kvalifikacijah (diploma, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi, potrdilo o skladnosti z Direktivo 2005/36/ES),
 • dokazilo o nekaznovanosti,
 • potrdilo o tem, da ponudniku storitev niti začasno niti dokončno niso odvzete pravice do opravljanja poklica,
 • izjava ponudnika storitve o znanju jezika.

Prijavi priložite potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 4,50€ na račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-16 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 - 7111002-16) in jo posredujete na naslov ministrstva za zdravje ali gp.mz(at)gov.si.
 

Povezava do kontaktne točke v RS za priznavanje poklicih kvalifikacij, kjer dobite vse informacije in obrazce oz. vloge. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS.
 

 

Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije na podlagi poklicnih izkušenj.