Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPECIALIZACIJE ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV

 

Na podlagi prvega odstavka 18. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 58/08 in 107/10- ZPPKZ in 40/12 - ZUJF; v nadaljnjem besedilu: Zakon o zdravniški službi) in na podlagi drugega odstavka 183. člena in desete alineje prvega odstavka 186. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 40/12; v nadaljnjem besedilu: ZUJF) Minister za zdravje daje  soglasje k javnemu razpisu specializacij zdravnikov in zobozdravnikov za potrebe javne zdravstvene mreže. Razpis izvede  Zdravniška zbornica Slovenije v skladu s Pravilnikom o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS št. 22/2009; v nadaljevanjem besedilu Pravilnik). Prav tako  daje minister tudi soglasje k zaposlitvi  zdravnikov specializantov za potrebe javne zdravstvene mreže, ki so bili na specializacijo sprejeti v skladu z razpisom in danim soglasjem na razpis.

 

Razpis izvede Zdravniška zbornica Slovenije, ki pripravi predlog razpisa na osnovi naslednjih kriterijev:


Stanje - upoštevajo se podatki o številu specialistov na presečni dan. Vir: Register ZZS.

 
Upokojitev - načrtovane upokojitve specialistov v odvisnosti od trajanja specializacij.


Specializanti -  število specializantov za katere pričakujemo, da bodo zaključili specializacije v predvidenem časovnem obdobju. (vključeni so vsi specializanti z izdano odločbo o pričetku specializacije). Vir: Register ZZS, podatki učnih ustanov. Med specializante se upoštevajo tudi tujci v postopku nostrifikacije, ki so zaposleni v ustanovah javne zdravstvene mreže.
Potrebe po novih specialistih : sporočene potrebe s strani izvajalcev javne zdravstvene mreže.

 

Potrebe po novih specialistih - evidentirajo se vse sporočene potrebe, ki jih posredujejo izvajalci javne zdravstvene službe (javni zavodi in podjetja s koncesijo).

 
Jesenski razpis -  od predvidenega razpisa se odštejejo podatki o odobritvah iz jesenskega razpisa, kjer se upoštevajo urgence zavodov in nezapolnjena mesta pomladnega razpisa.

 

Predlog regionalnega koordinatorja - koordinator predlaga število razpisnih mest po specializacijah za svojo regijo in ima najboljši pregled o potrebah v svoji regiji.