Skoči na vsebino

KAKOVOST IN VARNOST

 

 


V letu 2012 smo prvič pripravili celovito poročilo o vodenju kakovosti v slovenskih bolnišnicah na osnovi poglavij  letnih poročil bolnišnic. Dokument je ključen za prepoznavanje področji, ki zahtevajo prioritetno ukrepanje, zlasti z vidika upravljanja bolnišnic. Poročilo predstavlja prispevek k večji transparentnosti delovanja vseh nas, ki delujemo v javnem zdravstvu in v javnem interesu. Vsebuje števila priporočila, ki se nanašajo tako na bolnišnice kot na ministrstvo za zdravje. Namen je jasen: prepoznati priložnosti za izboljšave in skupaj pristopiti k spremembam, ki smo jih zmožni izvesti v danih razmerah.