Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MIGRANTI IN ZDRAVSTVO

Posodobitev navodila za sprejem migrantov v zdravstveno obravnavo v sprejemnih centrih, nastanitvenih centrih, zdravstvenih domovih, ambulantah nujne medicinske pomoči oziroma v sprejemnih ambulantah v bolnišnicah

 

SPREJEM IN  ZDRAVSTVENA OBRAVNAVA  MIGRANTOV


Ministrstvo za zdravje na podlagi Kontingentnega načrta Republike Slovenije (št. 21400-5/2015/12 z dne 16. 7. 2015) izdaja posodobljeno Navodilo za zagotovitev nujnega zdravstvenega varstva migrantom (v nadaljnjem besedilu: Navodilo) in pojasnila o izvajanju.

 

Zdravstveno varstvo se bo za večjo skupino migrantov izvajalo v sprejemnih in nastanitvenih centrih, zato se Navodilo nanaša na ravnanje v takšnih primerih. Zagotavljanje zdravstvenega varstva znotraj Azila RS in Centra za tujce ostaja nespremenjeno

 


Obravnava migrantov  v sprejemnem centru

 

Ob prihodu migrantov vodja sprejemnega centra najbližji zdravstveni dom seznani o prihodu migrantov.  V kolikor zdravstveni dom znotraj rednega dela ali z zdravniki prostovoljci ne more  zagotoviti zdravniške ekipe, vodja službe nujne medicinske pomoči zagotovi prisotnost ekipe nujne medicinske pomoči v sprejemnem centru.
Pregledajo se osebe, za katere zdravstvena služba oceni, da je pregled nujen. V primeru suma, da gre pri migrantih za katero od nalezljivih bolezni, se aktivira epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Priloga 1).
 
Sprejemni center zagotovi ločeni prostor in opremo za delo zdravstvenega osebja. Prostor in opremo za delo zdravstvenega osebja zagotovi odgovorni upravljavec sprejemnega centra. Prostor mora imeti tekočo vodo in minimalno sanitetno in drugo opremo za čiščenje, dezinfekcijo in oskrbo ran in depo zdravil za nujno zdravljenje. 

V kolikor migrant v sprejemnem centru potrebuje nujno  zdravljenje v zdravstveni ustanovi ga zdravstveno osebje tja pospremi in oskrbi. Stroške nujnega zdravljenja plača zdravstveni ustanovi Ministrstvo za zdravje.

 

Ministrstvo za zdravje zagotovi zdravila in potrebne medicinske pripomočke za tiste zdravstvene domove, ki v sprejemne in nastanitvene centre  napotijo svoje ekipe.

Zdravstveni dom vodi evidenco dela zdravstvenih ekip s poimensko navedbo zdravstvenega osebja, nazivom delovnega mesta, urno postavko in plačnim razredom, ki izhaja pogodbe o zaposlitvi. Iz obračuna mora biti razvidno opravljeno delo ter navedba, ali gre za delo v dežurstvu, stalni pripravljenosti ali v nadurah.


Za obračun in plačilo dela ter stroškov bo pripravljeno posebno navodilo.


Zdravstveni dom vodi evidenco o vročenih zdravilih ter medicinskih pripomočkih  za namen zagotavljanja zdravstvene oskrbe migrantov.  (Priloga 2).
 

 

Obravnava migrantov  v nastanitvenem centru


Zdravstveno varstvo v nastanitvenih centrih se izvaja po potrebi. Vzpostavi se v primeru, ko se za daljše časovno obdobje nastanijo migranti. Zdravstvene ekipe za enkrat niso stalno prisotne. Predvideno je delovanje ambulante 2-krat tedensko po tri ure.


Podrobnejša navodila bodo posredovana naknadno. V kolikor migrant v nastanitvenem centru potrebuje nujno medicinsko pomoč, se ga v spremstvu pristojne osebe, ki jo določi vodja nastanitvenega centra, pospremi do bližnje zdravstvene ustanove ali pa pokliče na št. 112. Migranta ustanova ustrezno oskrbi. Storitev plača Ministrstvo za zdravje,

 

Kontakti Ministrstva za zdravje:

 

Sprejem poročanja o dnevnih aktivnostih v centrih:
Ada Čargo, ada.cargo(at)gov.si, 051 323 614

 

Zagotavljanje zdravil  in medicinskih  pripomočkov:
Doroteja.Novak-Gosarič, 051 655 209

 

Organizacija prostovoljcev s področja zdravja:
Damijan Jagodic, 040 480 271

 

 

Navodilo za plačilo zdravstvenim zavodom, v zvezi z zdravstveno obravnavo migrantov