Skoči na vsebino

GRADIVO ZA PRIPRAVO FINANČNIH NAČRTOV

Priprava finančnih načrtov javnih zdravstvenih zavodov in lekarn za leto 2018

Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov JZZ za leto 2018

Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov JZZ za leto 2018

 

1) Gradiva za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2018 za bolnišnice:
- Gradivo FN 2018 bolnišnice
- Navodila za izpolnjevanje obrazcev bolnišnice

- Navodila za pripravo kadrovskih načrtov bolnišnic
- Obrazec 1 - Delovni program 2018
- Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2018
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018
- Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2018 , Priloga obrazca 4 - CPV tabela
- Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2018
- Obrazec 6 - Terciarna dejavnost
- Priloga AJPES  
 

 

2) Gradiva za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2018 za NIJZ in NLZOH:
- Gradivo FN 2018 NIJZ
- Gradivo FN 2018 NLZOH
- Navodila za izpolnjevanje obrazcev NIJZ in NLZOH

- Navodila za pripravo kadrovskih načrtov NIJZ IN NLZOH
- Obrazec 1a - Načrt programa javnega zdravja 2018
- Obrazec 1b - Načrt programa dela 2018 - ZZZS
- Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2018
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018
- Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2018
- Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2018
- Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti
- Priloga AJPES
 


3) Gradiva za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2018 za ostale JZZ (ZTM, JAZMP in Slovenija-Transplant):
- Gradivo FN 2018 ostali JZZ
- Navodila za izpolnjevanje obrazcev ostali JZZ

- Navodila za pripravo kadrovskih načrtov JZZ
- Obrazec 1 - Načrt prihodkov in odhodkov 2018
- Obrazec 2 Spremljanje kadrov 2018
- Obrazec 3 - Načrt investicijskih vlaganj 2018
- Obrazec 4 - Načrt vzdrževalnih del 2018, Priloga obrazca 3 - CPV tabela
- Priloga AJPES

 

4) Gradiva za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2018 za ZD za študente Univerze v Ljubljani:
- Gradivo FN 2018 ZD za študente
- Navodila za izpolnjevanje obrazcev

- Navodila za pripravo kadrovskih načrtov ZD
- Obrazec 1 - Delovni program 2018
- Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2018
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018
- Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2018, Priloga obrazca 4 - CPV
- Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2018
- Priloga AJPES

 

5) Gradiva za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2018 za zdravstvene domove:
- Gradivo FN 2018 ZD
- Navodila za izpolnjevanje obrazcev ZD

- Navodila za pripravo kadrovskih načrtov ZD
- Obrazec 1 - Delovni program 2018
- Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2018
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018
- Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2018, Priloga obrazca 4 - CPV
- Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2018
- Priloga AJPES

 


6) Gradiva za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2018 za lekarne:
- Gradivo FN 2018 lekarne
- Navodila za izpolnjevanje obrazcev lekarne

- Navodila za pripravo kadrovskih načrtov lekarne
- Obrazec 1 - Spremljanje kadrov 2018
- Obrazec 2 - Načrt investicijskih vlaganj 2018
- Obrazec 3 - Načrt vzdrževalnih del
- Priloga AJPES