Skoči na vsebino

GRADIVO ZA PRIPRAVO FINANČNIH NAČRTOV

GRADIVO ZA PRIPRAVO FINANČNIH NAČRTOV 2017 - Priprava finančnih načrtov javnih zdravstvenih zavodov in lekarn za leto 2017
 
Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov JZZ za leto 2017

 

Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrtu, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2017

 

1) Gradiva za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2017 za bolnišnice:
- Gradivo FN 2017 bolnišnice
- Navodila za izpolnjevanje obrazcev bolnišnice
- Obrazec 1 - Delovni program 2017
- Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2017
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2017
- Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2017 , Priloga obrazca 4 - CPV tabela
- Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2017
- Obrazec 6 - Terciarna dejavnost
- Priloga AJPES  
 

2) Gradiva za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2017 za NIJZ in NLZOH:
- Gradivo FN 2017 NIJZ
- Gradivo FN 2017 NLZOH
- Navodila za izpolnjevanje obrazcev NIJZ in NLZOH
- Obrazec 1a - Načrt programa javnega zdravja 2017
- Obrazec 1b - Načrt programa dela 2017 - ZZZS
- Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2017
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2017
- Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2017
- Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2017
- Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti
- Priloga AJPES
 

3) Gradiva za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2017 za ostale JZZ (ZTM, JAZMP IN Slovenija-Transplant):
- Gradivo FN 2017 ostali JZZ
- Navodila za izpolnjevanje obrazcev ostali JZZ
- Obrazec 1 - Načrt prihodkov in odhodkov 2017
- Obrazec 2 Spremljanje kadrov 2017 
- Obrazec 3 - Načrt investicijskih vlaganj 2017
- Obrazec 4 - Načrt vzdrževalnih del 2017, Priloga obrazca 3 - CPV tabela
- Priloga AJPES


4) Gradiva za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2017 za ZD za študente Univerze v Ljubljani:
- Gradivo FN 2017 ZD za študente
- Navodila za izpolnjevanje obrazcev
- Obrazec 1 - Delovni program 2017
- Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2017
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2017
- Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2017, Priloga obrazca 4 - CPV
- Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2017
- Priloga AJPES


5) Gradiva za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2017 za zdravstvene domove:
- Gradivo FN 2017 ZD
- Navodila za izpolnjevanje obrazcev ZD
- Obrazec 1 - Delovni program 2017
- Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2017
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2017
- Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2017, Priloga obrazca 4 - CPV
- Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2017
- Priloga AJPES


6) Gradiva za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2017 za lekarne:
- Gradivo FN 2017 lekarne
- Navodila za izpolnjevanje obrazcev lekarne
- Obrazec 1 - Spremljanje kadrov 2017
- Obrazec 2 - Načrt investicijskih vlaganj 2017

- Obrazec 3 - Načrt vzdrževalnih del

- Priloga AJPES