Skoči na vsebino

GRADIVO ZA PRIPRAVO LETNIH POROČIL


1) DOPIS GLEDE PRIPRAVE LETNIH POROČIL ZA LETO 2018 

 

- IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI

     
2) GRADIVA ZA PRIPRAVO LETNIH POROČIL ZA LETO 2018 ZA BOLNIŠNICE
- Gradivo Letno poročilo 2018 bolnišnice

- Navodila za izpolnjevanje obrazcev

 

- Obrazec 1 - Realizacija delovnega programa
- Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov  
- Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih
- Obrazec 6 - Poročilo o terciarni dejavnosti

- Obrazec 7 – Izdatki za IT

- Obrazec 8 - Kazalniki učinkovitosti 
- Navodila za izpolnitev kazalnikov učinkovitosti
- Priloga obrazca 4 - CPV tabela
 

 

3) GRADIVA ZA PRIPRAVO LETNIH POROČIL ZA LETO 2018 ZA NIJZ in NLZOH

- Gradivo Letno poročilo 2018 NIJZ in Letno poročilo 2018 NLZOH
- Navodila za izpolnjevanje obrazcev


- Obrazec 1a - Poročanje o programu javnega zdravja
- Obrazec 1b - Poročanje po pogodbi z ZZZS
- Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov
- Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih  
- Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih
- Obrazec 6 - Poročilo o terciarni dejavnost
 

 

4) GRADIVA ZA PRIPRAVO LETNIH POROČIL ZA LETO 2018 ZA OSTALE JZZ (ZTM, JAZMP IN SLOVENIJA-TRANSPLANT)
- Gradivo Letno Poročilo 2018 ostali JZZ

- Navodila za izpolnjevanje obrazcev

 
- Obrazec 1 - Izkaz prihodkov in odhodkov  
- Obrazec 2 - Spremljanje kadrov
- Obrazec 3 - Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Obrazec 4 - Poročilo o vzdrževalnih delih

- Priloga obrazca 3 - CPV tabela

 

 5) GRADIVO ZA PRIPRAVO LETNIH POROČIL ZA LETO 2018 ZA ZD za študente Univerze v Ljubljani:
- Gradivo Letno poročilo 2018 ZD za študente

- Navodila za izpolnjevanje obrazcev


- Obrazec 1 - Delovni program
- Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov
- Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih

 

6) GRADIVA ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA ZA LETO 2018 ZA ZDRAVSTVENE DOMOVE

- Gradivo Letno poročilo 2018 ZD
- Navodila za izpolnjevanje obrazcev


- Obrazec 1 - Delovni program
- Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov
- Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih

 

7) GRADIVA ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA ZA LETO 2018 ZA JAVNE LEKARNE
- Gradivo Letno Poročilo 2018 Lekarne

- Navodila za izpolnjevanje obrazcev


- Obrazec 1 - Spremljanje kadrov
- Obrazec 2 - Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Obrazec 3 - Poročilo o vzdrževalnih delih