Skoči na vsebino

GRADIVO ZA PRIPRAVO LETNIH POROČIL


1) DOPIS GLEDE PRIPRAVE LETNIH POROČIL ZA LETO 2017

    

 

- POJASNILO O PORABI PRESEŽKOV PRORAČUNSKIH PORABNIKOV

 

IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI

      
2) GRADIVA ZA PRIPRAVO LETNIH POROČIL ZA LETO 2017 ZA BOLNIŠNICE
- Gradivo Letno poročilo 2017 bolnišnice

- Navodila za izpolnjevanje obrazcev
- Obrazec 1 - Realizacija delovnega programa
- Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov  
- Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih
- Obrazec 6 - Poročilo o terciarni dejavnosti
- Obrazec 7 - Kazalniki učinkovitosti 2017
- Navodila za izpolnitev kazalnikov učinkovitosti za leto 2017
- Priloga obrazca 4 - CPV tabela
 
3) GRADIVA ZA PRIPRAVO LETNIH POROČIL ZA LETO 2017 ZA NIJZ in NLZOH
- Gradivo Letno poročilo 2017 NIJZ in Letno poročilo 2017 NLZOH
- Navodila za izpolnjevanje obrazcev
- Obrazec 1a - poročanje o programu javnega zdravja
- Obrazec 1b - Poročanje po pogodbi z ZZZS
- Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov
- Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih  
- Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih
- Obrazec 6 - Poročilo o terciarni dejavnost
 
4) GRADIVA ZA PRIPRAVO LETNIH POROČIL ZA LETO 2017 ZA OSTALE JZZ (ZTM, JAZMP IN SLOVENIJA-TRANSPLANT)
- Gradivo Letno Poročilo 2017 ostali JZZ
- Navodila za izpolnjevanje obrazcev  
- Obrazec 1 - Izkaz prihodkov in odhodkov  
- Obrazec 2 - Spremljanje kadrov
- Obrazec 3 - Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Obrazec 4 - Poročilo o vzdrževalnih delih

 

5) GRADIVO ZA PRIPRAVO LETNIH POROČIL ZA LETO 2017 ZA ZD za študente Univerze v Ljubljani:
- Gradivo Letno poročilo 2017 ZD za študente
- Navodila za izpolnjevanje obrazcev
- Obrazec 1 - Delovni program
- Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov
- Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih

 

6) GRADIVA ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA ZA LETO 2017 ZA ZDRAVSTVENE DOMOVE
- Gradivo Letno Poročilo 2017 ZD
- Navodila za izpolnjevanje obrazcev
- Obrazec 1 - Delovni program
- Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov
- Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih

 

7) GRADIVA ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA ZA LETO 2017 ZA JAVNE LEKARNE
- Gradivo Letno Poročilo 2017 Lekarne
- Navodila za izpolnjevanje obrazcev
- Obrazec 1 - Spremljanje kadrov
- Obrazec 2 - Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Obrazec 3 - Poročilo o vzdrževalnih delih