Skoči na vsebino

OMEJITEV OPRAVLJANJA DELA DIJAKA ALI ŠTUDENTA

Navodila za izpolnjevanje Vloge za izdajo soglasja za prevzemanje obveznosti za plačilo stroškov zaradi opravljanja dijaškega oz. študentskega dela v letu 2015 na podlagi ustrezne napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje dela v javnih zdravstvenih zavodih (JZZ), katerih ustanovitelj je Republika Slovenija


1. Za sporočanje potreb po dijaškem  oz. študentskem delu uporabljajte izključno vlogo Ministrstva za zdravje za leto 2015.
2. Oblike in vsebine vloge ne spreminjajte.
3. Vsi podatki v vlogi so obvezni (razen, če ni drugače navedeno).
4. Na vprašanje z možnimi odgovori DA/NE se odgovori na način, iz katerega je jasno razviden odgovor, in po potrebi dopolni z zneskom.
5. Vse navedbe se nanašajo izključno na dijaško oz. študentsko delo.
6. Soglasje za dijaško oz. študentsko delo se izda za leto 2015.
7. Vsak JZZ vloži eno vlogo za vso potrebno dijaško  oz. študentsko delo (skupne ure in stroški, ne po posameznih dijakih oz. študentih).
8. Vlogo posredujte na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mz(at)gov.si (skenirano s podpisi in žigi), s pripisom "vloga za izdajo soglasja za dijaško ali študentsko delo".
9. Direktor/ica JZZ s svojim podpisom jamči za resničnost in točnost podatkov, navedenih v vlogi.

VLOGA