ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

  

V želji, da bi zagotovili odprtost in preglednost svojih procesov odločanja in priprave predpisov ter v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, objavljamo dokumente po vsebini: