Skoči na vsebino

DOKUMENTI V JAVNI OBRAVNAVI

2017

(1. 2. 2017)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

 

Obveščamo vas, da v javno razpravo posredujemo besedilo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Besedilo zakona je objavljeno na portalu E-demokracija (http://e-uprava.gov.si/e-uprava/edemokracija.euprava).

 

Vaše pripombe lahko posredujete do vključno 19. marca 2017, in sicer preko spletne strani E- demokracija ali jih pošljete na e-naslov: gp.mz@gov.si oziroma po pošti na naslov Ministrstvo za zdravje, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Štefanova 5, 1000 Ljubljana

 

(26. 1. 2017)

Predlog Pravilnika o razširjenih strokovnih kolegijih

 

Vabimo vas k javni razpravi Predloga Pravilnika o razširjenih strokovnih kolegijih (.doc). Pripombe in predloge je potrebno podati na naslednji način:
 
- v samem besedilu dodati novo besedilo ali pripombe + natančno označiti, katero besedilo se spreminja ter pri tem ne brisati prvotnega besedila + obrazložitev (obvezno).
 
Vaše predloge sprememb in dopolnitev nam lahko posredujete do vključno 27. 2. 2017, in sicer:
- po elektronski pošti na naslov gp.mz(at)gov.si oziroma
- po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Javna razprava - Predlog  Pravilnika o razširjenih strokovnih kolegijih, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

2016

(23. 12. 2016)

Osnutek dokumenta AKCIJSKEGA NAČRTA DO LETA 2018 ZA IZVAJANJE Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 (AN 2018 ResNPPTDZ) v javni razpravi z obrazcem.
 

Vabimo vas k javni razpravi osnutka dokumenta Akcijskega načrta do leta 2018 za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025. Predloge izboljšav in dopolnitve je potrebno podati preko OBRAZCA.


Vaše predloge na obrazcih sprejemamo do vključno 17. januarja 2017 po elektronski pošti na naslov: gp.mz(at)gov.si oziroma po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Javna razprava osnutka Akcijskega načrta do leta 2018 za izvajanje ResNPPTDZ, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

(22. 12. 2016)

Okvirna izhodišča za Zakon o kakovosti in varnosti v zdravstvu (.doc)

 

Objavljamo okvirna izhodišča za Zakon o kakovosti in varnosti v zdravstvu.

Vabimo vas k podaji mnenja in predlogov na predstavljena izhodišča za Zakon o kakovosti in varnosti v zdravstvu.

Mnenje in predloge lahko podate na način, da jih v samem besedilu dodate v obliki sklica in podate vsebinsko obrazložitev predloga.

 

Vaš odziv lahko posredujete najkasneje do 12. januarja 2017 do 12. ure:
- po elektronski pošti na naslov gp.mz(at)gov.si oziroma
- po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Mnenja in predlogi na izhodišča Zakona o kakovosti in varnosti v zdravstvu, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

(21. 12. 2016)

Predlog Strategije preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV za obdobje 2017-2025 (.pdf)
 
Vabimo vas k javni razpravi o predlogu Strategije preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV za obdobje 2017-2025. Pripombe in predloge je potrebno podati na naslednji način:
 
- v samem besedilu dodati novo besedilo ali pripombe + natančno označiti, katero besedilo se spreminja ter pri tem ne brisati prvotnega besedila + obrazložitev (obvezno).
 
Vaše predloge sprememb in dopolnitev nam lahko posredujete do vključno 20. 1. 2017, in sicer:
- po elektronski pošti na naslov gp.mz(at)gov.si oziroma
- po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Javna razprava -  Predlog Strategije preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV za obdobje 2017-2025, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

Predlog Strategije preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV za obdobje 2017-2015 (.doc)

 

(12. 12. 2016)

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah

 
  Vabimo vas k javni razpravi Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah. Pripombe in predloge je potrebno podati na naslednji način:
 
- v samem besedilu dodati novo besedilo ali pripombe + natančno označiti, katero besedilo se spreminja ter pri tem ne brisati prvotnega besedila + obrazložitev (obvezno).
 
Vaše predloge sprememb in dopolnitev nam lahko posredujete do vključno 12. 1. 2017, in sicer:
- po elektronski pošti na naslov gp.mz(at)gov.si oziroma
- po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Javna razprava - Predlog  Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

(1. 12. 2016)

 

 Osnutek dokumenta Državnega programa za obvladovanje raka 2017-2021 (DPOR 2017-2021) z obrazcem.

 

Vabimo vas k javni razpravi osnutka dokumenta Državnega programa za obvladovanje raka 2017-2021 (DPOR 2017-2021) Predloge izboljšav in dopolnitve je potrebno podati preko OBRAZCA.


Vaše predloge izboljšav in dopolnitev nam lahko posredujete najkasneje do vključno 16. januarja 2017:
- po elektronski pošti na naslov:  gp.mz(at)gov.si oziroma
- po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Javna obravnava - osnutek dokumenta Dražavnega programa za obvladovanje raka 2017-2021 (DPOR 2017-2021), Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

(16. 11. 2016)

Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog

 

V javni razpravi do 16. 12. 2016 je Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog.
Vabimo vas k javni razpravi predloga Uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog. Pripombe in predloge je potrebno podati na naslednji način:
 
- v samem besedilu dodati novo besedilo ali pripombe + natančno označiti, katero besedilo se spreminja ter pri tem ne brisati prvotnega besedila + obrazložitev (obvezno).
 
Vaše predloge sprememb in dopolnitev nam lahko posredujete do vključno 16. 12 2016, in sicer:
- po elektronski pošti na naslov gp.mz(at)gov.si oziroma
- po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Javna razprava -  Predlog Uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

(1. 6. 2016)

Uredba o pitni vodi

 

V javni razpravi do 11. 7. 2016 je Uredba o pitni vodi. Predlagana Uredba bo nadomestila obstoječi Pravilnik o pitni vodi, ki je zastarel. Z njo v nacionalno zakonodajo prenašamo Direktivo Komisije 2015/1787 o spremembi prilog II in III k Direktivi Sveta 98/83 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi. Dosedanja priprava in izvajane notranjega nadzora upravljavcev vodovoda in monitoringa pitne vode se združujeta v aktivnostih v okviru Načrta za zagotavljanje varnosti pitne vode. Uredba bo omogočala ustrezno pravno podlago za izdajo dovoljenj za odstopanje od predpisanih zahtev za pitno vodo, ko odstopanja ne bodo predstavljala nevarnosti za zdravje ljudi.

 

(16. 3. 2016)

Predlog Zakona o lekarniški dejavnosti (.word) 

 

  
Vabimo vas k javni razpravi Predloga Zakona o lekarniški dejavnosti. Pripombe in predloge je potrebno podati na naslednji način:
 
- v samem besedilu dodati novo besedilo ali pripombe + natančno označiti, katero besedilo se spreminja ter pri tem ne brisati prvotnega besedila + obrazložitev (obvezno).
 
Vaše predloge sprememb in dopolnitev nam lahko posredujete do vključno 15. 4. 2016, in sicer:
- po elektronski pošti na naslov gp.mz(at)gov.si oziroma
- po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Javna razprava -  Predlog Zakona o lekarniški dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

Objava na spletni strani eDemokracije 

 

 

 

(4. 3. 2016)

Predlog Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (.pdf) 

 

 

Vabimo vas k javni razpravi Predloga Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Pripombe in predloge je potrebno podati na naslednji način:
 
- v samem besedilu dodati novo besedilo ali pripombe + natančno označiti, katero besedilo se spreminja ter pri tem ne brisati prvotnega besedila + obrazložitev (obvezno).
 
Vaše predloge sprememb in dopolnitev nam lahko posredujete do vključno 7. 4. 2016, in sicer:

- po elektronski pošti na naslov gp.mz(at)gov.si oziroma
- po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Javna razprava -  Predlog Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

  

 

Predlog Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (.word) 

   

 

 

 

(3. 3. 2016)

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o neprekinjenem zdravstvenem varstvu

 

 

Vabimo vas k javni razpravi Predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o neprekinjenem zdravstvenem varstvu. Pripombe in predloge je potrebno podati na naslednji način:
 
- v samem besedilu dodati novo besedilo ali pripombe + natančno označiti, katero besedilo se spreminja ter pri tem ne brisati prvotnega besedila + obrazložitev (obvezno).
 
Vaše predloge sprememb in dopolnitev nam lahko posredujete do vključno 18. 3. 2016

- po elektronski pošti na naslov gp.mz(at)gov.si oziroma
- po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Javna razprava -  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o neprekinjenem zdravstvenem, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

Priloga k pravilniku in Pojasnila k pravilniku najdete tukaj

 

 

 

 

2015

 

 

(11. 12. 2015)

V javni razpravi, ki poteka na portalu eDemokracija do 11. januarja 2016,  je Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog. 

 

 

(9. 11. 2015)

Predlog Strategije obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020

Vabimo vas k javni razpravi o Predlogu  Strategije obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020.  Pripombe in predloge je potrebno podati na naslednji način:

 

- v samem besedilu dodati novo besedilo ali pripombe + natančno označiti, katero besedilo se spreminja ter pri tem ne brisati prvotnega besedila + obrazložitev (obvezno).

 

Vaše predloge sprememb in dopolnitev nam lahko posredujete najkasneje v 30 dneh od objave oziroma do 9. 12. 2015

- po elektronski pošti na naslov gp.mz(at)gov.si oziroma

- po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Javna razprava - Predlog  Strategije obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

 

 

(13. 10. 2015) 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti

 

 

Vabimo vas k javni razpravi o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti. Pripombe in predloge je potrebno podati na naslednji način:

- v samem besedilu dodati novo besedilo ali pripombe + natančno označiti, katero besedilo se spreminja ter pri tem ne brisati prvotnega besedila + obrazložitev (obvezno).

 

Vaše predloge sprememb in dopolnitev nam lahko posredujete najkasneje do 29. oktobra 2015:

- po elektronski pošti na naslov gp.mz(at)gov.si oziroma

- po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Javna razprava - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

 

(16. 06. 2015) 

Predlog Resolucije o nacionalnem  planu zdravstvenega varstva 2015 – 2025 "Skupaj za družbo zdravja" 

 

Vabimo vas k javni razpravi o predlogu Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015 – 2025 "Skupaj za družbo zdravja". Pripombe in predloge je potrebno podati na naslednji način:

- v samem besedilu dodati novo besedilo ali pripombe + natančno označiti, katero besedilo se spreminja ter pri tem ne brisati prvotnega besedila + obrazložitev (obvezno).

 

Vaše predloge sprememb in dopolnitev nam lahko posredujete najkasneje do 16. avgusta 2015:

- po elektronski pošti na naslov gp.mz(at)gov.si oziroma

- po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Javna razprava - Resolucije o nacionalnem  planu zdravstvenega varstva 2015 – 2025, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

(22. 4. 2015)

Predlog Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči s prilogami 

 

Vabimo vas k javni razpravi o predlogu Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči. Pripombe in predloge je potrebno podati na naslednji način:

- navedba člena, odstavka, alineje + predlagana sprememba + obrazložitev (neobvezno) ali

- v samem besedilu dodati novo besedilo ali pripombe + natančno označiti, katero besedilo se spreminja ter pri tem ne brisati prvotnega besedila + obrazložitev (neobvezno).

 

Vaše predloge sprememb in dopolnitev nam lahko posredujete najkasneje do 22. maja 2015:

- po elektronski pošti na naslov gp.mz(at)gov.si oziroma

- po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Javna razprava - Pravilnik o službi NMP, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

Navodila k javni obravnavi najdete tukaj. 

 

(4. 2. 2015)

Predlog Pravilnika o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu in obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti.

 Vabimo vas k javni razpravi o predlogu Pravilnika o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu in obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti. Pripombe in predloge je potrebno podati na naslednji način:
- navedba člena, odstavka, alineje + predlagana sprememba + obrazložitev (neobvezno) ali
- v samem besedilu dodati novo besedilo ali pripombe + natančno označiti, katero besedilo se spreminja ter pri tem ne brisati prvotnega besedila + obrazložitev (neobvezno)

Vaše predloge sprememb in dopolnitev nam lahko posredujete najkasneje do 2. marca 2015:
- po elektronski pošti na naslov gp.mz(at)gov.si oziroma
- po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Javna razprava - pravilnik za forenzično psihiatrijo, Štefanova 5, 1000 Ljubljana

 

(29.1.2015)

Predlog Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 ( .pdf), ( .doc) 

 

s katero želimo izboljšati prehranske navade (povečati uživanje sadja in zelenjave, rib, polnozrnatih žit in žitnih izdelkov in zmanjšati vnos trans maščob, nasičenih maščob, sladkorja, in soli) in gibalne navade prebivalcev od najzgodnejšega obdobja življenja do pozne starosti.
S tem želimo zaustaviti in obrniti trend naraščanja telesne mase prebivalcev Slovenije in vplivati na manjšo pojavnost kroničnih nenalezljivih bolezni, ter posledično na vzdržnost zdravstvenega sistema.  S predvidenimi ukrepi želimo vplivati tudi na zmanjšanje razlik v zdravju prebivalcev, ki nastajajo zaradi nepravilnega prehranjevanja in pomanjkanja telesne dejavnosti med socialno in ekonomsko ogroženimi skupinami prebivalstva. 
Za koordinacijo načrtovanja, izvajanja in spremljanje programa bo vzpostavljena medresorska delovna skupina, ki jo bo koordiniralo ministrstvo za zdravje v sodelovanju z drugimi pristojnimi ministrstvi.

Navodila k javni obravnavi,  ki poteka do 25. 2. 2015.

 

(28.1.2015)

 Predlog Akcijskega načrta na področju prepovedanih drog za leti 2015 in 2016.  

 

Akcijski načrt na področju prepovedanih drog je zapisan za dvoletno obdobje, za  leto 2015 in leto 2016. Vsebinska podlaga za pripravo akcijskega načrta je Resolucija o nacionalnem programu Slovenije na področju drog za obdobje 2014 – 2020, katere krovni cilj je  zmanjšati in omejiti škodo, ki jo za posameznika, družino in družbo predstavlja raba prepovedanih drog, ter prioritete in možnosti posameznih resorjev in nevladnih organizacij, ki so nosilci izvajanja tega načrta.
 Z nacionalnim program in njegovim izvedbenim akcijskim načrtom se nadaljuje celovit in uravnotežen pristop na področju drog v Sloveniji, ki zajema tako programe zmanjševanja povpraševanja po drogah, kot programe zmanjševanja ponudbe prepovedanih drog. Akcijski načrt se smiselno navezuje tudi na sprejete strategije s področja preprečevanja in zatiranja kriminalitete ter strategije na področju socialnega varstva.
Prosimo, da vaše pripombe in komentarje na objavljen predlog akcijskega načrta pošljete na Ministrstvo za zdravje, e-pošta: gp.mz(at)gov.si s pripisom "Javna obravnava akcijskega načrta na področju prepovedanih drog ", najkasneje do 13. 2. 2015.

 

 

(22. 12. 2014)

 Predlog Akcijskega načrta za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2015-2020.

 

Medresorska delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje zavez 5. Ministrske konference o okolju in zdravju otrok Evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije je pripravila predlog Akcijskega načrta za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2015-2020. Predlog akcijskega načrta je izdelan na podlagi Strategije Republike Slovenije za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012-2020, sprejete s sklepom št. 18100-1/2011/4 z dne 1. 12. 2011. V predlogu akcijskega načrta so opredeljene konkretne naloge resorjev in deležnikov do leta 2020, ki bodo lahko pripomogle k zmanjšanju velikih javnozdravstvenih problemov otrok in mladostnikov.  

Prosimo, da vaše pripombe in komentarje na objavljen predlog akcijskega načrta pošljete na Ministrstvo za zdravje, e-pošta: gp.mz(at)gov.si s pripisom "Javna obravnava akcijskega načrta za otroke in mladostnike", najkasneje do 22. 1. 2015.