Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEDNARODNE KONVENCIJE IN SPORAZUMI, KI ZAVEZUJEJO REPUBLIKO SLOVENIJO

 • Zakon o ratifikaciji Rotterdarmske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (Uradni list RS, št. 26/99 (Uradni list RS, št. 86/99))
 • Konvencija Združenih narodov proti prepovedani trgovini z mamili in psihotropnimi substancami (Uradni list SFRJ, št. 14/90)
 • Enotna konvencija o mamilih (Uradni list SFRJ, št. 2/64) Protokol o spremembah in dopolnitvah Enotne konvencije o mamilih iz leta 1961 (Uradni list SFRJ, št. 3/78)
 • Konvencija o psihotropnih substancah (Uradni list SFRJ, št. 40/73)
 • Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom (Uradni list RS, št. 16/2005)
 • Mednarodni zdravstveni pravilnik več (kopija pravilnika je samo v angleškem jeziku - uradnega slovenskega prevoda ni)
 • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med vladami Češke republike, Republike Madžarske, Republike Poljske, Slovaške republike, Republike Slovenije in Programom Združenih narodov za nadzor nad mamili (Uradni list RS, 2/96 (Uradni list RS, št. 8/96))
 • Uredba o ratifikaciji Pisma o soglasju o projektu RILO v Vzhodni in Srednji Evropi več (Uradni list RS, 5/96 (Uradni list RS, št. 20/96))
 • Konvencija o izdelavi Evropske farmakopeje (Uradni list SFRJ, št. 2/91)
 • Uredba o ratifikaciji Protokola h Konvenciji o izdelavi evropske farmakopeje (Uradni list RS, št. 1/93 (Uradni list RS, št. 2/93))
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o začasnem uvozu s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev za brezplačno izposojeno medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo za uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih za diagnostiko ali zdravljenje ter Dodatnega protokola k Sporazumu o začasnem uvozu s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev za brezplačno izposojanje medicinske, kirurške in laboratorijske opreme za uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih za diagnostiko ali zdravljenje (Uradni list RS, št. 20/00 (Uradni list RS, št. 78/00))
 • Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora, Protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora ter Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora (Uradni list RS, št. 78/00 in 116/00)
 • Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin več , Protokola k Evropskem sporazumu o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin ter Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin (Uradni list RS, 20/00 (Uradni list RS, št. 78/00))
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prevozu trupel več  (Uradni list RS, št. 18/98 (Uradni list RS, št. 72/98))
 • Zakon o ratifikaciji Delnega sporazuma na socialnem področju in v javnem zdravstvu več  (Uradni list RS, 15/00 (Uradni list RS, št. 58/00))
 • Evropska konvencija proti dopingu v športu, z dodatkom (Uradni list SFRJ, št. 4/91)
 • Konvencija Združenih narodov proti prepovedani trgovini z mamili in psihotropnimi substancami (Uradni list SFRJ, št. 14/90)
 • Statut Mednarodnega centra za genetski inženiring in biotehnologijo (Uradni list SFRJ, št. 4/86) Protokol o ponovno sklicanem sestanku pooblaščencev o ustanovitvi
 • Mednarodnega centra za genetski inženiring in biotehnologijo (Uradni list SFRJ, št. 4/86) Ustava Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) (Uradni list FLRJ, št. 93/47, 9/60 in Uradni list SFRJ, št. 6/66, 1/68, 49/75 in 12/84)
 • Dvostranski sporazumi o sodelovanju na področju zdravstva in medicine več

 • Dvostranski sporazumi s področja socialnega in zdravstvenega zavarovanja več