Skoči na vsebino

MEDNARODNE KONVENCIJE IN SPORAZUMI, KI ZAVEZUJEJO REPUBLIKO SLOVENIJO

 • Zakon o ratifikaciji Rotterdarmske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (Uradni list RS, št. 26/99 (Uradni list RS, št. 86/99))
 • Konvencija Združenih narodov proti prepovedani trgovini z mamili in psihotropnimi substancami (Uradni list SFRJ, št. 14/90)
 • Enotna konvencija o mamilih (Uradni list SFRJ, št. 2/64) Protokol o spremembah in dopolnitvah Enotne konvencije o mamilih iz leta 1961 (Uradni list SFRJ, št. 3/78)
 • Konvencija o psihotropnih substancah (Uradni list SFRJ, št. 40/73)
 • Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom (Uradni list RS, št. 16/2005)
 • Mednarodni zdravstveni pravilnik več (kopija pravilnika je samo v angleškem jeziku - uradnega slovenskega prevoda ni)
 • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med vladami Češke republike, Republike Madžarske, Republike Poljske, Slovaške republike, Republike Slovenije in Programom Združenih narodov za nadzor nad mamili (Uradni list RS, 2/96 (Uradni list RS, št. 8/96))
 • Uredba o ratifikaciji Pisma o soglasju o projektu RILO v Vzhodni in Srednji Evropi več (Uradni list RS, 5/96 (Uradni list RS, št. 20/96))
 • Konvencija o izdelavi Evropske farmakopeje (Uradni list SFRJ, št. 2/91)
 • Uredba o ratifikaciji Protokola h Konvenciji o izdelavi evropske farmakopeje (Uradni list RS, št. 1/93 (Uradni list RS, št. 2/93))
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o začasnem uvozu s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev za brezplačno izposojeno medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo za uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih za diagnostiko ali zdravljenje ter Dodatnega protokola k Sporazumu o začasnem uvozu s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev za brezplačno izposojanje medicinske, kirurške in laboratorijske opreme za uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih za diagnostiko ali zdravljenje (Uradni list RS, št. 20/00 (Uradni list RS, št. 78/00))
 • Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora, Protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora ter Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora (Uradni list RS, št. 78/00 in 116/00)
 • Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin več , Protokola k Evropskem sporazumu o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin ter Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin (Uradni list RS, 20/00 (Uradni list RS, št. 78/00))
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prevozu trupel več  (Uradni list RS, št. 18/98 (Uradni list RS, št. 72/98))
 • Zakon o ratifikaciji Delnega sporazuma na socialnem področju in v javnem zdravstvu več  (Uradni list RS, 15/00 (Uradni list RS, št. 58/00))
 • Evropska konvencija proti dopingu v športu, z dodatkom (Uradni list SFRJ, št. 4/91)
 • Konvencija Združenih narodov proti prepovedani trgovini z mamili in psihotropnimi substancami (Uradni list SFRJ, št. 14/90)
 • Statut Mednarodnega centra za genetski inženiring in biotehnologijo (Uradni list SFRJ, št. 4/86) Protokol o ponovno sklicanem sestanku pooblaščencev o ustanovitvi
 • Mednarodnega centra za genetski inženiring in biotehnologijo (Uradni list SFRJ, št. 4/86) Ustava Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) (Uradni list FLRJ, št. 93/47, 9/60 in Uradni list SFRJ, št. 6/66, 1/68, 49/75 in 12/84)
 • Dvostranski sporazumi o sodelovanju na področju zdravstva in medicine več

 • Dvostranski sporazumi s področja socialnega in zdravstvenega zavarovanja več