Skoči na vsebino

POMEMBNI DOKUMENTI

•Na tej strani so objavljeni pomembni dokumenti (resolucije, programi, strategije, stališča, mnenja, analize in podobni drugi dokumenti) po delovnih področjih ministrstva.

 

DIREKTORAT ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO

• Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013 "Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev" (ReNPZV)
• Resolucija nacionalnega plana zdravstvenega varstva 2016-2025 "Skupaj za družbo zdravja" (ReNPZV16-25)
• Strategija obvladovanja demence (april 2016)
• Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu 2010-2015
• Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije – zdravje za vse do leta 2004 (NPZV)
• Državni program paliativne oskrbe

• Enotni klasifikacijski načrt za razvrščanje poslovne in zdravstvene dokumentacije z roki hranjenja za zavode s področja zdravstva ( .pdf in .doc)

 

DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE

• Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike 2005 - 2010 (ReNPPP)
• Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025
• Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni – Strategija razvoja 2010-2020
• Državni program obvladovanja raka v Sloveniji 2010-2015

• Državni program obvladovanja raka 2017-2021
• Strategija Vlade Republike Slovenije na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012
• Praktični vodnik za kovine in zlitine

 

DIREKTORAT ZA ZDRAVSTVENO EKONOMIKO

• Analiza zdravstvenega sistema v Sloveniji

Spremembe Navodila o vodenju evidence medicinske opreme v javnih zdravstvenih zavodih, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija

Spremembe Navodila o vodenju evidence medicinske opreme v javnih zdravstvenih zavodih, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija - drugič

Navodilo o vodenju evidence medicinske opreme v javnih zdravstvenih zavodih, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija - čistopis

Navodilo o vodenju evidence medicinske opreme