Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POMEMBNI DOKUMENTI

•Na tej strani so objavljeni pomembni dokumenti (resolucije, programi, strategije, stališča, mnenja, analize in podobni drugi dokumenti) po delovnih področjih ministrstva.

 

DIREKTORAT ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO

• Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013 "Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev" (ReNPZV)
• Resolucija nacionalnega plana zdravstvenega varstva 2016-2025 "Skupaj za družbo zdravja" (ReNPZV16-25)
• Strategija obvladovanja demence (april 2016)
• Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu 2010-2015
• Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije – zdravje za vse do leta 2004 (NPZV)
• Državni program paliativne oskrbe

• Enotni klasifikacijski načrt za razvrščanje poslovne in zdravstvene dokumentacije z roki hranjenja za zavode s področja zdravstva ( .pdf in .doc)

 

DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE

• Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike 2005 - 2010 (ReNPPP)
• Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025
• Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni – Strategija razvoja 2010-2020
• Državni program obvladovanja raka v Sloveniji 2010-2015

• Državni program obvladovanja raka 2017-2021
• Strategija Vlade Republike Slovenije na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012
• Praktični vodnik za kovine in zlitine

 

DIREKTORAT ZA ZDRAVSTVENO EKONOMIKO

• Analiza zdravstvenega sistema v Sloveniji

Spremembe Navodila o vodenju evidence medicinske opreme v javnih zdravstvenih zavodih, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija

Spremembe Navodila o vodenju evidence medicinske opreme v javnih zdravstvenih zavodih, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija - drugič

Navodilo o vodenju evidence medicinske opreme v javnih zdravstvenih zavodih, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija - čistopis

Navodilo o vodenju evidence medicinske opreme