Skoči na vsebino

VELJAVNI PREDPISI

 

 

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št.  51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2) so vse pravne vsebine (podatki in polna besedila predpisov, sodna praksa in podobne informacije) prek svetovnega spleta dostopne brezplačno. 

 

Uporabni spletni naslovi za dostop do pravnih informacij

 

 

 

Mednarodni politično zavezujoči dokumenti

  

 

 

Pomembnejši sklopi predpisov delovnega področja ministrstva