Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DAROVANJE DELOV ČLOVEŠKEGA TELESA (ORGANOV IN TKIV)

 

Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPPDČT)


Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (ZKVČTC)

 

Podzakonski predpisi na področju darovanja delov človeškega telesa:


• Pravilnik o medicinskih merilih, načinu in postopku ugotavljanja možganske smrti ter sestavi komisije za ugotavljanje možganske smrti
• Pravilnik o postopku obveščanja o smrti oseb, ki pridejo v poštev kot dajalci delov človeškega telesa zaradi presaditve      
• Pravilnik o sestavi, načinu imenovanja in pravilih za delovanja Etične komisije za presaditve
• Pravilnik o načinu vodenja čakalnih seznamov ter imunogenetska in medicinska merila za določitev vrstnega reda in izbiro prejemnika delov človeškega telesa
• Pravilnik o načinu vodenja evidenc opravljenih odvzemov in presaditev delov človeškega telesa          
• Pravilnik o načinu povezovanja s sorodnimi tujimi in mednarodnimi organizacijami in izmenjavi delov človeškega telesa z drugimi državami

 

• Pravilnik o načinu delovanja in pogojih za razvoj nacionalnega programa zdravljenja s presaditvijo krvotvornih matičnih celic in načinu delovanja registra nesorodnih dajalcev krvotvornih matičnih celic   
• Pravilnik o načinu varstva osebnih podatkov dajalcev in prejemnikov delov človeškega telesa zaradi zdravljenja      
• Pravilnik o postopkih zbiranja, shranjevanja in uporabe krvotvornih matičnih celic
• Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami    
• Pravilnik o sprejemu, obdelavi, shranjevanju, sprostitvi in razdeljevanju človeških tkiv in celic
• Pravilnik o histovigilanci
• Pravilnik o sledljivosti človeških tkiv in celic ter izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s tkivi in celicami
• Pravilnik o pogojih in postopku za uvoz in izvoz ter vnos in iznos človeških tkiv in celic 
• Pravilnik o darovanju in pridobivanju človeških tkiv in celic 
• Pravilnik o nalogah transplantacijskih koordinatorjev
• Pravilnik o vsebini programov izobraževanja in usposabljanja za posamezne postopke preskrbe z organi
• Pravilnik o načinu konzerviranja in postopkih prevoza človeških organov
• Pravilnik o poročanju in obvladovanju hudih neželenih dogodkov in hudih neželenih reakcij pri ravnanju s človeškimi organi

 

Drugi pomembnejši dokumenti:

 

• Navodilo o postopkih in dejavnostih na področju pridobivanja darovalcev delov človeškega telesa zaradi presaditve  


Na teh spletnih straneh objavljamo prečiščene verzije predpisov s področja darovanja delov človeškega telesa. Uradne objave iz Uradnega lista RS so javno dostopne na spletni strani http://www.uradni-list.si. OPOZORILO: Neuradna prečiščena besedila predpisa predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.