Skoči na vsebino

DAROVANJE DELOV ČLOVEŠKEGA TELESA (ORGANOV IN TKIV)

 

Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPPDČT)


Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (ZKVČTC)

 

Podzakonski predpisi na področju darovanja delov človeškega telesa:


• Pravilnik o medicinskih merilih, načinu in postopku ugotavljanja možganske smrti ter sestavi komisije za ugotavljanje možganske smrti
• Pravilnik o postopku obveščanja o smrti oseb, ki pridejo v poštev kot dajalci delov človeškega telesa zaradi presaditve      
• Pravilnik o sestavi, načinu imenovanja in pravilih za delovanja Etične komisije za presaditve
• Pravilnik o načinu vodenja čakalnih seznamov ter imunogenetska in medicinska merila za določitev vrstnega reda in izbiro prejemnika delov človeškega telesa
• Pravilnik o načinu vodenja evidenc opravljenih odvzemov in presaditev delov človeškega telesa          
• Pravilnik o načinu povezovanja s sorodnimi tujimi in mednarodnimi organizacijami in izmenjavi delov človeškega telesa z drugimi državami

 

• Pravilnik o načinu delovanja in pogojih za razvoj nacionalnega programa zdravljenja s presaditvijo krvotvornih matičnih celic in načinu delovanja registra nesorodnih dajalcev krvotvornih matičnih celic   
• Pravilnik o načinu varstva osebnih podatkov dajalcev in prejemnikov delov človeškega telesa zaradi zdravljenja      
• Pravilnik o postopkih zbiranja, shranjevanja in uporabe krvotvornih matičnih celic
• Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami    
• Pravilnik o sprejemu, obdelavi, shranjevanju, sprostitvi in razdeljevanju človeških tkiv in celic
• Pravilnik o histovigilanci
• Pravilnik o sledljivosti človeških tkiv in celic ter izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s tkivi in celicami
• Pravilnik o pogojih in postopku za uvoz in izvoz ter vnos in iznos človeških tkiv in celic 
• Pravilnik o darovanju in pridobivanju človeških tkiv in celic 
• Pravilnik o nalogah transplantacijskih koordinatorjev
• Pravilnik o vsebini programov izobraževanja in usposabljanja za posamezne postopke preskrbe z organi
• Pravilnik o načinu konzerviranja in postopkih prevoza človeških organov
• Pravilnik o poročanju in obvladovanju hudih neželenih dogodkov in hudih neželenih reakcij pri ravnanju s človeškimi organi

 

Drugi pomembnejši dokumenti:

 

• Navodilo o postopkih in dejavnostih na področju pridobivanja darovalcev delov človeškega telesa zaradi presaditve  


Na teh spletnih straneh objavljamo prečiščene verzije predpisov s področja darovanja delov človeškega telesa. Uradne objave iz Uradnega lista RS so javno dostopne na spletni strani http://www.uradni-list.si. OPOZORILO: Neuradna prečiščena besedila predpisa predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.