Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KEMIKALIJE

• Zakon o kemikalijah (ZKem)

 

Podzakonski predpisi na področju kemikalij:


• Uredba o stroških ocenjevanja in pridobitve potrdila o dobri laboratorijski praksi
• Uredba o razveljavitvi Uredbe o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov
• Pravilnik o ocenjevanju in o postopkih nadzora skladnosti z načeli dobre laboratorijske prakse
• Pravilnik o načelih dobre laboratorijske prakse
• Pravilnik o sporočanju, zbiranju in urejanju podatkov o zastrupljanju na območju Republike Slovenije
• Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za preskušanje inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž za kemikalije
• Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za inšpektorja za kemikalije
• Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o izvajanju PIC postopka
• Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
• Pravilnik o tečaju in preizkusu znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi
• Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije
• Pravilnik o obveščanju uporabnikov, vodenju evidenc in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami
• Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
• Pravilnik o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil
• Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij
• Pravilnik o pogojih glede strokovno-tehnične usposobljenosti izvajalcev biomonitoringa kemikalij in njihovih razgradnih produktov ter o postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev
• Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij

• Pravilnik o ocenjevanju in o postopkih nadzora skladnosti z načeli dobre laboratorijske prakse

 

Drugi pomembnejši dokumenti:


• Odločba o pooblastilu Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor
• Odločba o pooblastitvi Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije
• Odločba o zbiranju, urejanju in stalnem posredovanju podatkov o akutnih zastrupitvah in drugih učinkih kemikalij
• Odločba o omejitvi prometa z nevarnimi proizvodi, ki vsebujejo naftalen in so namenjeni splošni uporabi
• Odločba o omejitvi prometa z nevarnimi pripravki, ki vsebujejo monoetilenglikol in so namenjeni splošni uporabi
• Odločba o opravljanju nalog v zvezi z izvajanjem zakona o kemikalijah
• Odločba o pooblastitvi Kemijskega inštituta Ljubljana za opravljanje analiz/preskusov inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž za kemikalije
• Odločba o pooblastitvi Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije za opravljanje analiz/preskusov inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž za kemikalije
• Odločba o pooblastitvi Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor za opravljanje analiz/preskusov inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž za kemikalije
• Sklep o izdaji seznama EINECS v slovenskem jeziku
• Sklep o ustanovitvi, sestavi in načinu dela Medresorske komisije za kemijsko varnost

 

Na teh spletnih straneh objavljamo prečiščene verzije predpisov s področja kemikalij. Uradne objave iz Uradnega lista RS so javno dostopne na spletni strani http://www.uradni-list.si. OPOZORILO: Neuradna prečiščena besedila predpisa predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.